OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostało unieważnione przedmiotowe postępowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku załączonym poniżej.

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów"

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym upłynął termin składania ofert. Informację z otwarcia ofert załączamy poniżej.

***

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania stanowiące integralną część specyfikacji oraz został przedłużony termin składania ofert na dzień 19.10.2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej:

***

Informujemy, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr ogłoszenia 630876-N-2018.

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania- NIMOZ-22.10.2018-podpisane e...
Informacja z otwarcia ofert- NIMOZ-19.10.2018r.-podpis elektroniczny
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ Nr 1- NIMOZ-podpisane elektronicznie
Ogłoszenie o zamówieniu NIMOZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1-7
Załącznik Nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.