Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów informuje, że przeprowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia na „Realizację systemu Statystyka Muzeów”. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 Zamawiający posiada projekt opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy. Powyższe dokumenty stanowią załączniki Nr 3 a-c do niniejszego ogłoszenia o dialogu technicznym.

 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: Iga Granecka, e-mail: iga.granecka@ipzp.com.pl, tel.: (022) 622 26 69.

 Pełna treść projektu ogłoszenia o dialogu technicznym została umieszczona w załącznikach.

Ogłoszenie o dialogu technicznym
Załącznik Nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu
Załącznik Nr 2 - Regulamin dialogu technicznego
Załącznik Nr 3a - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 3b - SIWZ
Załącznik Nr 3c - Umowa-wzór

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.