Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 października 2018 r.

Informujemy, iż zostało udzielone zamówienie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” - nr postępowania: 2/2018. Nr ogłoszenia: 510025379-N-2019.

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Realizację systemu Statystyka Muzeów" nr postępowania: 2/2018.
Informujemy, że w niniejszym postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w pliku załączonym poniżej.

***

Informujemy, iż w postępowaniu na usługę pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr postępowania: 2/2018, zostały odrzucone oferty wykonawców Cloudware Polska sp.z.o.o. oraz Bazy i Systemy Bankowe sp.z.o.o. Zawiadomienie o odrzuceniu tychże ofert znajduje się w pliku załączonym poniżej.

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację systemu Statystyka Muzeów. Nr postępowania: 2/2018”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym upłynął termin składania ofert. Informację z otwarcia ofert załączamy poniżej.

***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Realizację systemu Statystyka Muzeów" nr postępowania: 2/2018.

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania, stanowiące integralną część specyfikacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku załączonym poniżej

***

Informujemy, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Realizacja systemu Statystyka Muzeów” nr ogłoszenia 642855-N-2018.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - NIMOZ 8.02.2019
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - NIMOZ 4.01.2019-epodpis
Informacja o odrzuceniu wykonawców
Informacja z otwarcia ofert- NIMOZ-14.11.2018-e-podpis
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ -2.2018-NIMOZ-e-podpis
Załącznik nr 9 do SIWZ-Opis_Przedmiotu_Zamowienia -NIMOZ
Ogłoszenie o zamówieniu. NIMOZ. 2.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -NIMOZ-2.2018 wraz z załączni...
Załącznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy-NIMOZ

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.