Rada programowa

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 marca 2016 r. Pan prof. dr hab. Piotr Gliński, I Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, dr. hab. Piotra Majewskiego podjął decyzję o powołaniu Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w następującym składzie:

 

Adam Barbasiewicz (wiceprzewodniczący) – adwokat, specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie kultury, autor wielu artykułów poświęconych prawu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem prawa w działalności muzeów, publikowanych m.in. na łamach rocznika „Muzealnictwo”, czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone”; członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

 

dr hab. Roman Batko – dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, European Institute for Advanced Studies in Management, The European Media Management Association. Kierował wieloma projektami w zakresie zarządzania w muzeach, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie i Kielcach, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum - Zamku w Łańcucie. Autor i współautor wielu publikacji na temat nowoczesnych metod zarządzania muzeami.

 

s. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF – felicjanka, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest konsultorem Rady do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencji Episkopatu Polski

 

dr Iwona Gredka-Ligarska (przewodnicząca) – adwokat, adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie ochrony dziedzictwa kultury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń dóbr kultury. Autorka monografii: ,,Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych”, oraz artykułów naukowych opublikowanych m.in. w: ,,Cenne, Bezcenne, Utracone”, ,,Muzealnictwo”, ,,Rynek sztuki. Aspekty prawne”, ,,Prawo ochrony zabytków”, ,,Rodzina i Prawo”, ,,Przegląd Legislacyjny”, ,,Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne”, ,,Monitor Prawniczy”. Współautorka monografii: ,,Prawo autorskie w działalności muzeów”.

 

dr Leszek Karczewski – adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Działu Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi. Autor prac poświęconych teorii podmiotowości, teorii interpretacji i edukacji muzealnej. Kurator akcji społeczno-artystycznych, m.in. WIKIzeum i „ms3 Re:akcja”.

 

st. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, autor publikacji poświęconych m.in. przyszłości systemów ostrzegania ludności o zagrożeniach.

 

dr Wiesław Skrobot – archeolog, muzealnik, fenomenolog przestrzeni; stypendysta programu Europa Fellows na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, nauczyciel akademicki, współpracownik Polsko-Niemieckiego In¬stytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach; wiceprezes Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego „Sasinia”, twórca i koordynator Pracowni Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie; regionalista, badacz historii i kultury zachodniego pogranicza dawnych Prus Wschodnich.

 

dr hab. Wojciech Suchocki, prof. UAM – historyk sztuki, pracownik Zakładu Historii i Teorii Badań nad Sztuką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, członek Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk; badacz i autor wielu publikacji dotyczących m.in. semiotyki architektury, geografii artystycznej.

 

dr hab. Andrzej Szczerski – historyk i krytyk sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie do spraw naukowych.

 

Zgodnie ze Statutem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (§ 10) w Instytucie działa Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy w zakresie działalności statutowej. Kadencja członków Rady trwa 3 lata. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez członków Rady ze swego grona. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej dwa razy w roku.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.