Opłaty skarbowe za wydanie pozwoleń na wywóz zabytków za granicę.

W przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 „o opłacie skarbowej” (Dz.U.06.225.1635), uregulowano zasady pobierania opłat skarbowych za wydawanie pozwoleń na wywóz zabytków. Zgodnie z tym aktem ustanowiono moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej:

  • od dokonania czynności urzędowej, od wydania zaświadczenia i od wydania zezwolenia – na moment złożenia wniosku o dokonanie czynności, o wydanie zaświadczenia lub o wydanie zezwolenia (oznacza to, że do wniosku powinien zostać dołączony dowód wpłaty opłaty skarbowej we właściwej wysokości);
  • od „pełnomocnictwa” (prokury) – na moment złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika lub prokury.

Ustanowiono obowiązujące kwoty opłat:

  • za pozwolenie na stały wywóz zabytków za granicę – 100 zł;
  • za pozwolenie na wywóz czasowy zabytków za granice (wszystkie rodzaje) – 44zł;
  • za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz zabytków za granicę na stałe, której wniesienie obowiązuje w momencie złożenia wniosku w urzędzie konserwatora wojewódzkiego winna być kierowana na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dopisek: opłata skarbowa od...

Do wniosków składanych u wojewódzkiego konserwatora zabytków należy dołączać dokument poświadczający dokonanie przez interesanta opłaty skarbowej. Opłaty tej można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Dla porządku podkreślamy się, że jedynym właściwym adresatem i dysponentem wyżej wymienionej opłaty skarbowej jest wyłącznie Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.