Cenne Bezcenne Utracone

Kwartalnik „Cenne, Bezcenne, Utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny, jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Powstanie czasopisma wpisało się w ciąg działań służących poprawie bezpieczeństwa zbiorów oraz sprawom restytucji zagrabionych dzieł, jakimi były powstanie pierwszej komputerowej wersji bazy danych katalogu skradzionych i zaginionych dóbr kultury (1992) oraz opublikowanie pierwszego tomu serii „Straty Kultury Polskiej” (1994). Stąd też w każdym z numerów publikowane są katalogi strat wojennych, i strat bieżących.

Czasopismo z założenia ma charakter popularno-naukowy, tak by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Nie przeszkodziło to jednak, by wokół pisma zgromadziło się grono wybitnych autorów z dziedziny sztuki, znawców zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych w kraju i poza jego granicami. Wśród osób piszących dla nas są także pracownicy służb, z którymi stale współpracujemy – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwłaszcza Departamentem Dziedzictwa Kulturowego), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej.

Nie licząc spraw bieżących związanych bezpośrednio czy to z odzyskaniem utraconego dzieła, czy też jego stratą w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej, w czasopiśmie pojawiały się cykle artykułów poświęconych m.in. polskim rezydencjom na Kresach Wschodnich, polonijnym instytucjom kultury, utraconym kolekcjom. Nie brakowało artykułów poświęconych sprawom konserwatorskim, zagadnieniom prawnym; były raporty Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej.

Od 2014 r. profil czasopisma nieco uległ zmianie. Czasopismo, choć formalnie nadal jest kwartalnikiem, to ukazuje się dwa razy do roku. Zwiększona objętość podwójnego numeru pozwala by każdy numer miał swój temat wiodący, na który składa się kilka artykułów. Umożliwia to też publikację artykułów problemowych, o większej niż dotychczas liczbie stron. Pojawiają się też wywiady z osobami zaangażowanymi w sprawy rewindykacji i opieki nad polskim dziedzictwem. Cel pisma pozostaje jednak niezmienny – informowanie o skradzionych, zaginionych i zrabowanych dobrach kultury oraz popularyzacja wiedzy związanej ze sprawami rewindykacji utraconych dzieł sztuki, wybranymi aspektami ochrony dziedzictwa, ochroną polskiego dziedzictwa poza granicami kraju oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem dóbr kultury.

Mamy nadzieję, że ta nowa oferta czasopisma „Cenne, Bezcenne, Utracone” znajdzie akceptację i uznanie Czytelników. Wierzymy, że zechcecie też Państwo wesprzeć nas, dzieląc się swoimi uwagami co do jego zawartości, sugerując tematy, które powinny być w nim poruszane.

Robert Pasieczny
redaktor naczelny „Cenne, Bezcenne, Utracone”

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.