Europejski Punkt Kontaktowy ds. Dyrektywy 2014/60/EU w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego oraz moduł systemu IMI do lokalizowania i odzyskiwani dóbr kultury

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. został utworzony w ówczesnym Ministerstwie Kultury europejski punkt kontaktowy do spraw Dyrektywy 93’/7/EWG w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego. W 2014 r. Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu, zostały powierzone Instytutowi działania związane z restytucją zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa  członkowskiego Unii Europejskiej, w tym te związane z obsługą Europejskiego Punktu Kontaktowego ds. Dóbr Kultury Nielegalnie Wywiezionych z terytorium Państwa Członkowskiego (punkt 17a).

W celu zapewnienia współpracy i prowadzenia wzajemnych konsultacji centralne organy państw członkowskich wykorzystują moduł systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (zwany dalej „systemem IMI”) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1024/2012, specjalnie dostosowany do dóbr kultury.  Mogą także wykorzystywać system IMI do rozpowszechniania odpowiednich, istotnych dla danej sprawy informacji dotyczących dóbr kultury, które zostały skradzione lub wyprowadzone niezgodnie z prawem z ich  terytoriów.  Państwa członkowskie decydują o wykorzystaniu systemu IMI przez inne właściwe organy do celów niniejszej dyrektywy (Dyrektywa 2014/60/EU, art.5)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.