Wspieranie działań muzealnych

Mamy przyjemność poinformować, że 27 października br. ogłoszony został nabór do programu rządowego Wspieranie działań muzealnych na rok 2023, którego instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nabór trwa do 30 listopada br.

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także prezentacja zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

O dotację w ramach programu mogą ubiegać się: samorządowe instytucje kultury, które nie są współprowadzone przez ministra, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

***

Wyrażając dbałość o ochronę, zachowanie i popularyzację zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej stworzony został program Wspieranie działań muzealnych, służący zapewnieniu wysokich standardów konserwowania i zabezpieczania zbiorów, jak również atrakcyjnych form prezentowania dzieł sztuki oraz zjawisk i idei.

W programie Wspieranie działań muzealnych przejawia się dążenie do wspomagania działań mających na celu właściwą opiekę konserwatorską nad muzealiami oraz archiwaliami i księgozbiorami. Kluczowym celem programu jest także wspieranie przedsięwzięć wystawienniczych i wydawniczych stanowiących źródło krzewienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Program Wspieranie działań muzealnych skierowany jest zarówno do samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych prowadzących działalność muzealną. Narzędziem realizacji założeń programu związanych z ochroną i zachowaniem zbiorów jest dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach poddanych uprzednio procedurom opracowania i ewidencjonowania oraz tworzenia lub rozbudowy pracowni konserwatorskich w jednostkach, w których zasadne jest funkcjonowanie tego typu organizacyjnych struktur.

Instrumentem wdrażającym założenie programu dotyczące popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego jest udzielanie wsparcia finansowego projektom z zakresu organizacji wystaw czasowych, tworzenia i modernizacji wystaw stałych oraz tworzenia wystaw wirtualnych. Integralnym elementem implementacji celów programu jest dotowanie katalogów wystaw i zbiorów jako publikacji o charakterze zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim.

WDM 2023 – Regulamin i specyfikacja
WDM 2023 – Wytyczne
WDM 2023 – Instrukcja krok po kroku do systemu EBOI
WDM 2023 - wniosek wzorcowy - wystawy
WDM 2023 - wniosek wzorcowy - katalog
WDM 2023 - wniosek wzorcowy - konserwacja
WDM 2023 - wniosek wzorcowy - pracownia

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.