Wspieranie działań muzealnych

Program rządowy „Wspieranie działań muzealnych”

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych”.

WDM 2022 – wyniki z odwołaniami (link)

***

Wyrażając dbałość o ochronę, zachowanie i popularyzację zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej stworzony został program Wspieranie działań muzealnych, służący zapewnieniu wysokich standardów konserwowania i zabezpieczania zbiorów, jak również atrakcyjnych form prezentowania dzieł sztuki oraz zjawisk i idei.

W programie Wspieranie działań muzealnych przejawia się dążenie do wspomagania działań mających na celu właściwą opiekę konserwatorską nad muzealiami oraz archiwaliami i księgozbiorami. Kluczowym celem programu jest także wspieranie przedsięwzięć wystawienniczych i wydawniczych stanowiących źródło krzewienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Program Wspieranie działań muzealnych skierowany jest zarówno do samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych prowadzących działalność muzealną. Narzędziem realizacji założeń programu związanych z ochroną i zachowaniem zbiorów jest dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach poddanych uprzednio procedurom opracowania i ewidencjonowania oraz tworzenia lub rozbudowy pracowni konserwatorskich w jednostkach, w których zasadne jest funkcjonowanie tego typu organizacyjnych struktur.

Instrumentem wdrażającym założenie programu dotyczące popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego jest udzielanie wsparcia finansowego projektom z zakresu organizacji wystaw czasowych, tworzenia i modernizacji wystaw stałych oraz tworzenia wystaw wirtualnych. Integralnym elementem implementacji celów programu jest dotowanie katalogów wystaw i zbiorów jako publikacji o charakterze zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim.

WDM 2022 - Lista wyników z odwołaniami
WDM 2022 – Wyniki
Wytyczne do Programów Ministra
WDM 2022 – Regulamin
WDM 2022 – Instrukcja krok po kroku do systemu EBOI
WDM 2022 - wniosek wzorcowy - katalog
WDM 2022 - wniosek wzorcowy - konserwacja
WDM 2022 - wniosek wzorcowy - pracownia
WDM 2022 - wniosek wzorcowy - wystawy (dwuletni)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie obowiązku informacyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r.
Składy zespołów sterujących

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.