Wspieranie działań muzealnych

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programach MKiDN 2020 wprowadzono zmiany ułatwiające realizację projektów w trakcie obowiązywania stanu epidemii. Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian znajdują się w plikach do pobrania.

***

Wyrażając dbałość o ochronę, zachowanie i popularyzację zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej stworzony został program Wspieranie działań muzealnych, służący zapewnieniu wysokich standardów konserwowania i zabezpieczania zbiorów, jak również atrakcyjnych form prezentowania dzieł sztuki oraz zjawisk i idei.

W programie Wspieranie działań muzealnych przejawia się dążenie do wspomagania działań mających na celu właściwą opiekę konserwatorską nad muzealiami oraz archiwaliami i księgozbiorami. Kluczowym celem programu jest także wspieranie przedsięwzięć wystawienniczych i wydawniczych stanowiących źródło krzewienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Program Wspieranie działań muzealnych skierowany jest zarówno do samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych prowadzących działalność muzealną. Narzędziem realizacji założeń programu związanych z ochroną i zachowaniem zbiorów jest dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach poddanych uprzednio procedurom opracowania i ewidencjonowania oraz tworzenia lub rozbudowy pracowni konserwatorskich w jednostkach, w których zasadne jest funkcjonowanie tego typu organizacyjnych struktur.

Instrumentem wdrażającym założenie programu dotyczące popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego jest udzielanie wsparcia finansowego projektom z zakresu organizacji wystaw czasowych oraz tworzenia i modernizacji wystaw stałych. Integralnym elementem implementacji celów programu jest dotowanie katalogów wystaw i zbiorów jako publikacji o charakterze zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim.

WDM 2020 - Regulamin
WDM 2020 - Wytyczne do Programów MKiDN
WDM 2020 - Instrukcja krok po kroku do systemu EBOI
WDM 2020 - Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej (formularz do wypełnienia)
WDM 2020 - Wniosek wzorcowy (wystawa)
WDM 2020 - Wniosek wzorcowy (konserwacja)
WDM 2020 - Wniosek wzorcowy (katalog)
WDM 2020 - Wniosek wzorcowy (pracownia)
WDM 2020 - Wyniki naboru z odwołaniami
WDM 2020 - Skład zespołu sterującego - zadania z zakresu wystawiennictwa i katalogów
WDM 2020 - Skład zespołu sterującego - zadania z zakresu konserwacji
WDM 2020 - Umowa 1-roczna (wzór)
WDM 2020 - Umowa 2-letnia (wzór)
WDM 2020 - Ogłoszenie w sprawie zmian w Programach MKiDN
WDM 2020 - Zakres zadania dodatkowego
WDM 2020 - Wniosek wzorcowy (zadanie dodatkowe)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.