Wspieranie działań muzealnych

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyrażając dbałość o ochronę, zachowanie i popularyzację zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej stworzony został program Wspieranie działań muzealnych, służący zapewnieniu wysokich standardów konserwowania i zabezpieczania zbiorów, jak również atrakcyjnych form prezentowania dzieł sztuki oraz zjawisk i idei.

W programie Wspieranie działań muzealnych przejawia się dążenie do wspomagania działań mających na celu właściwą opiekę konserwatorską nad muzealiami oraz archiwaliami i księgozbiorami. Kluczowym celem programu jest także wspieranie przedsięwzięć wystawienniczych i wydawniczych stanowiących źródło krzewienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Program Wspieranie działań muzealnych skierowany jest zarówno do samorządowych instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych prowadzących działalność muzealną. Narzędziem realizacji założeń programu związanych z ochroną i zachowaniem zbiorów jest dofinansowywanie prac konserwatorskich przy obiektach poddanych uprzednio procedurom opracowania i ewidencjonowania oraz tworzenia lub rozbudowy pracowni konserwatorskich w jednostkach, w których zasadne jest funkcjonowanie tego typu organizacyjnych struktur.

Instrumentem wdrażającym założenie programu dotyczące popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego jest udzielanie wsparcia finansowego projektom z zakresu organizacji wystaw czasowych oraz tworzenia i modernizacji wystaw stałych. Integralnym elementem implementacji celów programu jest dotowanie katalogów wystaw i zbiorów jako publikacji o charakterze zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim.

Wspieranie działań muzealnych - umowa 2018 (wzór)
Wspieranie działań muzealnych - umowa wieloletnia 2018 (wzór)
Wspieranie działań muzealnych 2018 wyniki (z odwołaniami)
Wspieranie działań muzealnych 2018 wyniki
Regulamin programu Wspieranie działań muzealnych 2018
Komunikat - pomoc publiczna
Wytyczne do programów MKiDN 2018
Instrukcja krok po kroku
WDM 2018 - katalogi (wniosek wzorcowy)
WDM 2018 - konserwacja (wniosek wzorcowy)
WDM 2018 - pracownie (wniosek wzorcowy)
WDM 2018 - wystawy (wniosek wzorcowy)
Informacja o pomocy publicznej - wnioski z zakresu pracowni konserwatorskich
Informacja o pomocy publicznej - wnioski z zakresu wystawiennictwa, konserwacji i katalogów
Zespół sterujący_Wspieranie działań muzealnych - 2018 (konserwacja)
Zespół sterujący_Wspieranie działań muzealnych - 2018 (wystawy)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.