Cultural Heritage, Identities & Perspectives

UWAGA! Cypr wycofał się z uczestnictwa w Konkursie CHIP. Ostatecznie w programie biorą udział następujące kraje: Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

***

JPICH CULTURAL HERITAGE, IDENTITIES & PERSPECTIVES: Responding to Changing Societies - konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

Nabór wniosków trwa do 22 września 2020 r., godz. 14.00.

O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 13 państw uczestniczących w programie. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Tematy badawcze konkursu JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna" (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change)

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:

 • Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie
  Rethinking the implicit role of cultural heritage in society
 • Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie
  Perspectives on and constructions of cultural heritage
 • Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój
  Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals
 • Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego
  Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage
 • Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne
  Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

Zespoły badawcze z w/w krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu , jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są w wytycznych oraz na stronie internetowej konkursu: http://jpi-ch.eu/ .

Regulamin konkursu JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.  

W celu przybliżenia podmiotom zainteresowanym istotnych warunków konkursu opracowane zostały najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Najważniejsze terminy konkursu JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives przedstawia poniższa tabela:

Procedura

Termin

Ogłoszenie konkursu JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

ostatni tydzień marca 2020

Zakończenie naboru wniosków

22 września 2020, godz.14:00

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

grudzień 2020

Rozpoczęcie projektów badawczych

styczeń-maj 2021

 

Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives stanowi część planu działań JPI CH na lata 2017-2020. W poprzednich latach zorganizowano konkursy dot. badań na dziedzictwem cyfrowym (Digital Heritage, 2017), dziedzictwem w zmieniających się środowiskach (Heritage in Changing Environments, 2018) oraz konserwacją, ochroną i użytkowaniem (Conservation, Protection and Use, 2019).

Informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek(at)nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336

Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki(at)nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. + 48 721 121 220

 

 

 

JPICH CHIP FAQs and Glossary_21.05.2020
JPICH Cultural Heritage Identities Perspectives Call for Proposals_21.05.2020
Regulamin Konkursu CHIP dla wnioskodawców z Polski_21.05.2020

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.