Conservation, Protection and Use

UWAGA! Termin składania wniosków konkursowych został wydłużony do 11 września 2019 r.

CONSERVATION, PROTECTION AND USE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu.

Nabór wniosków trwa do 11 września 2019 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs Conservation, Protection and Use jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Tematy badawcze konkursu Conservation, Protection and Use zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna”

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z czterech głównych obszarów:

 1. Analiza i prezentowanie zmian
  (Analysing and modelling change)
 2. Zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości
  (Sustainable protection and enhancement of values)
 3. Zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym
  (Management of cultural heritage at risk)
 4. Wielopłaszczyznowa ochrona
  (Layered conservation)

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy.

Zespoły badawcze z w/w krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu Conservation, Protection and Use, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są w wytycznych oraz na stronie internetowej konkursu: http://jpi-ch.eu/ .

Regulamin konkursu Conservation, Protection and Use dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.  

W celu przybliżenia podmiotom zainteresowanym istotnych warunków konkursu opracowane zostały najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Najważniejsze terminy konkursu Conservation, Protection and Use przedstawia poniższa tabela:

Procedura

Termin

Ogłoszenie konkursu Conservation, Protection and Use

13 maja 2019

Zakończenie naboru wniosków

11 września 2019 godz.16:00

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Grudzień 2019

Rozpoczęcie projektów badawczych

1 stycznia-1 lipca 2020

 

Informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. Conservation, Protection and Use
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek(at)nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336

Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. Conservation, Protection and Use
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. kom. + 48 721 121 220

FAQ-and-GLOSSARY-Conservation-Protection-and-Use-Call
FINAL-TEXT-JPICH-Conservation-Protection-and-Use-Call
Regulamin Konkursu Conservation Protection and Use dla wnioskodawców z Polski
Strategic Research Agenda

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.