Uzgodnienia statutów i regulaminów muzeów

Zasady uzgodnienia projektów regulaminów muzeów prywatnych i projektów statutów muzeów samorządowych.

Zgodnie z  decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr pisma  DDK/2551/600/66/16, z dnia 4 listopada 2016 r.) Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zostały powierzone „prace związane z uzgadnianiem projektów regulaminów muzeów prywatnych i projektów statutów muzeów samorządowych”.

Na stronie MKiDN [LINK] znajdują się pomocne wzory regulaminu i statutu oraz obowiązujący kwestionariusz założyciela muzeum prywatnego, który należy dołączyć do składanego wniosku o uzgodnienie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego regulaminu muzeum.

Pouczenie:

Skorzystanie przez wnioskodawcę ze wzoru i przesłanie projektu regulaminu muzeum do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie stanowi gwarancji uzgodnienia projektu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669).

Wniosek o uzgodnienie projektu regulaminu lub statutu  należy wysyłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Departament Dziedzictwa Kulturowego; Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.