Uzgodnienia statutów i regulaminów muzeów

Zasady uzgadniania projektów statutów muzeów samorządowych, muzeów współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpisanych do RIK jednostek samorządu terytorialnego oraz projektów regulaminów muzeów niebędących instytucjami kultury (zwanych „prywatnymi”).

Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (nr pisma DDK-WM.608.37.2021.MM z dnia 12 sierpnia 2021 r.), działającego z upoważnienia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na podstawie par. 7, pkt. 22 Statutu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, nadanego Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 lipca 2018 r. (Dz.U. MKiDN, poz. 45, z późn. zm), Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zostały powierzone prace związane z uzgadnianiem projektów regulaminów muzeów tzw. prywatnych i projektów statutów muzeów samorządowych oraz muzeów współprowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, wpisanych do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Na stronie MKiDN [LINK] znajdują się przykłady statutu i regulaminu oraz kwestionariusz założyciela muzeum prywatnego, który należy dołączyć do wniosku o uzgodnienie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego regulaminu muzeum.

Rozpoczynając procedurę uzgodnienia dokumenty należy wysyłać bezpośrednio do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poniższy adres.

Przypominamy, iż finalna decyzja o uzgodnieniu statutu/regulaminu należy do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Kulturowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.