Straty zabytków

Przestępczość skierowana przeciwko zabytkom w porównaniu do innych kategorii przestępstw przeciwko mieniu jest niewielka (rzędu pół procenta), gdyby jednak liczyć te proporcje w odniesieniu do posiadanych zasobów kulturowych można byłoby zobaczyć bardziej zbliżoną do rzeczywistości skalę problemu, który pomimo ogólnej poprawy stanu zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego, wciąż pozostaje na niezadowalającym poziomie.

Upowszechnianie wiedzy o  poniesionych w wyniku przestępstw stratach zabytków, w połączeniu z zadaniami bezpośrednio ukierunkowanymi na ochronę zasobów kulturowych , wpisuje się w całokształt polityki bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego. Szeroki dostęp do informacji o zrabowanych zabytkach wspomaga poszukiwania utraconych dóbr,  wzmacnia działania prospołeczne, pełni funkcje edukacyjne poprzez zwrócenie uwagi na bieżące zagrożenia w tej dziedzinie. Wpisując się w powyższe zadania, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów publikuje na łamach strony Straty zabytków m.in. informacje o bieżących wydarzeniach w dziedzinie przestępczości przeciwko zabytkom, działaniach rewindykacyjnych utraconych dóbr, publikacjach w dziedzinie ochrony prawnej oraz przydatnych linkach do stron poświęconych tym zagadnieniom.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.