Jeden z paneli dyskusyjnych w trakcie odbywającego się w maju 2015 roku Kongresu Muzealników Polskich dotyczył zagadnień statystyki muzealnej w Polsce. Zarówno paneliści jak i słuchacze zgodni byli co do jednego: istnieje zbyt wiele systemów sprawozdawczych, które znacząco się od siebie różnią, co determinuje konieczność stosowania różnych metodologii i poświęcania ogromnej ilości czasu przez instytucje objęte obowiązkiem sprawozdawczym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska muzealnego przy Międzyresortowym Zespole Metodologicznym ds. statystyki kultury powołana została Grupa Robocza ds. statystyki muzealnej. Jej zadaniem jest stworzenie zrębów jednolitego i scalonego systemu sprawozdawczego dla muzeów na poziomie centralnym. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.