Standard zarządzania zbiorami SPECTRUM

SPECTRUM to jednolity zestaw reguł oparty na dobrych praktykach w zakresie zarządzania zbiorami. Zawiera szczegółowe procedury konieczne do zarządzania procesami, którym podlega obiekt w muzeum. Ustandaryzowane i uzgodnione procedury są kluczem do wydajnego zarządzania zbiorami. SPECTRUM opiera się bezpośrednio na fachowej wiedzy i doświadczeniu muzealników zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z innych krajów.

Prace nad pierwszą wersją rozpoczęły się w 1991 roku i od momentu publikacji w 1994 roku SPECTRUM jest cyklicznie przeglądane i uaktualniane w celu uwzględnienia zmian w praktyce zawodowej. SPECTRUM jest uznane na świecie za wiodący standard zarządzania zbiorami, a na jego tłumaczenie i publikację udzielono licencji w ponad 100 krajach. Prace nad polską wersją standardu zainicjowane zostały pod koniec 2013 r. w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w ramach opracowywania standardów wspierających digitalizację w muzeach. Punktem wyjścia była konieczność ujednolicenia opisu muzealiów za pomocą ustandaryzowanych jednostek informacji. Z racji dotychczasowych bardzo różnorodnych praktyk w muzeach, konieczna i korzystna dla polskich muzeów okazała się standaryzacja całego procesu zarządzania zbiorami. Wstępna wersja tłumaczenia została udostępniona środowisku muzealnemu do konsultacji, które były prowadzone na forum internetowym oraz w ramach spotkań. Konsultacje na tak wczesnym etapie pozwoliły na zaangażowane muzealników w tworzenie polskiej wersji językowej. W kolejnym etapie, bazując na informacjach zebranych w czasie konsultacji, zespół redakcyjny ujednolicał i dostosowywał do polskich warunków procedury SPECTRUM i powiązane z nimi jednostki informacji.

SPECTRUM 4.0 składa się z 21 procedur wspierających zarządzanie zbiorami. Osiem z nich to Procedury Podstawowe – wdrożenie ich i stosowanie zapewnia organizacji pełną odpowiedzialność za obiekty pozostawione pod jej opieką w zakresie najważniejszych działań, tj. nabywania obiektów do zbiorów, katalogowania itp. Wdrożenie reszty procedur wspiera pozostałe obszary związane z zarządzaniem zbiorami, m.in. organizacją transportu lub zarządzaniem prawami autorskimi.

Osobnym załącznikiem do Standardu SPECTRUM 4.0 jest dokument SPECTRUM 4.0 Załącznik 1 Wymagania informacyjne stanowiący zestawienie wszystkich jednostek informacji, jakie mogą być zapisane w analogowej lub cyfrowej dokumentacji w trakcie przeprowadzania procedur.

Jako uzupełnienie i wsparcie przy wdrażaniu standardu, NIMOZ prowadzi kilka razy w roku szkolenie SPECTRUM – podstawy dokumentacji muzealnej.

Standard wraz z załącznikiem można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej NIMOZ. Przed pobraniem należy zapoznać się z zamieszczoną poniżej treścią licencji.

UWAGA: jeśli tekst standardu ma zostać wydrukowany, należy w oknie dialogowym „drukuj” zaznaczyć opcję „wybierz źródło papieru według rozmiaru strony PDF” (w przeciwnym razie grafiki prezentujące przepływ pracy wydrukują się pomniejszone).

LICENCJA

Właścicielem praw autorskich do SPECTRUM jest Collections Trust, które udziela licencji komercyjnych i niekomercyjnych na wykorzystanie SPECTRUM. NIMOZ jest upoważniony do udzielania sublicencji na wykorzystanie niekomercyjne polskiej wersji standardu. Pobranie polskiej wersji SPECTRUM ze strony Instytutu oznacza zgodę na poniższe warunki licencyjne. W razie wątpliwości co do charakteru planowanego wykorzystania lub innych pytań dotyczących licencji prosimy o kontakt na adres spectrum(at)nimoz.pl

Akceptacja niniejszych warunków gwarantuje licencję na niekomercyjne wykorzystanie standardu SPECTRUM. Licencja zezwala na pobranie standardu i – jeśli pobierający jest reprezentantem muzeum lub podobnej posiadającej zbiory instytucji – kopiowanie oraz rozpowszechnianie standardu w ramach własnej organizacji. Zabronione jest tworzenie produktów lub usług, które mogą komercyjnie konkurować z produktami lub usługami Collections Trust, jego partnerów lub powiązanych instytucji. Obejmuje to tłumaczenia, dostosowywanie i utwory zależne, na których tworzenie każdorazowo konieczna jest uprzednia wyrażona na piśmie zgoda ze strony Collections Trust.

 

SPECTRUM_4.0
SPECTRUM_4.0_zalacznik

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.