Informacje o RE-ORG

Czym jest metodologia RE-ORG?

Metodologia RE-ORG powstała z myślą o poprawie warunków przechowywania muzealiów w istniejących już przestrzeniach magazynowych, bez konieczności planowania i budowania nowych pomieszczeń.

Szacuje się, że blisko 95% muzealiów na całym świecie znajduje się w magazynach. RE-ORG został opracowany w 2011 r. przez ICCROM i UNESCO jako odpowiedź na przeprowadzone rok wcześniej przez ICCROM badania, które wykazały, że przepełnienie magazynów muzealnych i panujące w nich warunki zagrażają 60% przechowywanych w nich zbiorów. W takiej sytuacji muzea nie są w stanie zapewnić wszystkim obiektom odpowiedniej ochrony, utrudniony jest też dostęp do muzealiów w celach badawczych i edukacyjnych. Metodologia RE-ORG ma na celu pomóc instytucjom uporządkować posiadane już przez nie przestrzenie magazynowe i odzyskać kontrolę nad przechowywanymi w nich muzealiami.

Od momentu opracowania metodologii RE-ORG w ponad 35 państwach na całym świecie przeprowadzono warsztaty praktyczne, sesje mentorskie i szkolenia online. Metodologię zastosowano w praktyce w ponad 350 muzeach, które gromadzą zbiory o różnym charakterze.

 

RE-ORG w Polsce

Jako pierwsze w Polsce współpracy z ICCROM w zakresie wykorzystania metodologii RE-ORG do reorganizacji swoich przestrzeni magazynowych podjęło się Muzeum Narodowe w Poznaniu. We wrześniu 2022 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum zorganizowało szkolenie, w ramach którego uczestnicy uporządkowali część magazynów MNP.

Relacja ze szkolenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu dostępna jest na kanale YouTube MNP:

W marcu 2023 r. pomiędzy NIMOZ a Muzeum Narodowym w Poznaniu zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy przy upowszechnianiu metodologii RE-ORG wśród polskich muzeów.

Obecnie w NIMOZ trwają prace nad przygotowaniem polskiej wersji językowej materiałów związanych z metodologią RE-ORG.

 

RE-ORG – więcej informacji

RE-ORG (ICCROM) – wszystkie informacje wraz z dostępnymi do pobrania publikacjami związanymi z metodologią RE-ORG, w tym podręczniki i formularze w języku angielskim.

ICCROM – International Center for the Study of the Preserveation and Restoration of Cultural Property (Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego).

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury).

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.