Analiza przepisów prawa wspólnotowego w zakresie digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego pod względem ich zgodności z założeniami projektu proponowanego do realizacji w ramach PO PC

Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów prawa wspólnotowego w zakresie digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego pod względem ich zgodności z założeniami projektu E-muza, przygotowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla sektora muzealnego do programu Polska Cyfrowa w ramach II Osi, priorytet E-Administracja i otwarty rząd, cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.

Analiza ma na celu weryfikację zgodności stosownych regulacji unijnych z założeniami projektu, wskazując na najważniejsze obszary poruszone w dokumentach oraz na zakres i sposób ich realizacji w projekcie, z przedstawieniem odnośnych wniosków i rekomendacji.

01_Analiza przepisów prawa wspólnotowego

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.