Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

Baza danych zawierająca informacje o zabytkach skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, prowadzona przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, na podstawie ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  2003 r.   Nr 162, poz. 1568r  oraz 2004 r. Nr 96, poz. 959 ) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U.  Nr 113, poz. 661).

W bazie zgromadzone są  informacje o zabytkach skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem celem wykorzystania ich do poszukiwań, identyfikacji, analiz zagrożeń i planowania działań prewencyjnych. Wykaz jest pomocnym narzędziem dla instytucji zajmujących się ściganiem przestępstw przeciwko zabytkom, służy również instytucjom i osobom fizycznym do sprawdzenia czy nabywane lub sprzedawane przedmioty zabytkowe nie pochodzą z przestępstwa. Wykaz zawiera zdjęcia i opis skradzionych lub wywiezionych nielegalnie zabytków, informacje o okolicznościach utraty i odzyskania zabytków, ogólne dane właściciela (nazwa, miejscowość) oraz informacje o nielegalnym wywozie. Dane wprowadzane są na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Policję, wojewódzkich konserwatorów zabytków, służby celne i Straż Graniczną oraz poszkodowanych właścicieli po uprzednim zgłoszeniu utraty na Policję. Baza danych udostępniona jest w Internecie (https://skradzionezabytki.pl). Dostęp do danych zależy od przyznanych uprawnień. Na poziomie rozszerzonym z bazy korzystają: Policja, Straż Graniczna, służby celne i urzędy konserwatorskie. Poziom podstawowy jest ogólnie dostępny (brak dostępu do danych osobowych).

Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu, Piotr Ogrodzki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.