Wydarzenia
21 Sier 2018

Przypomnienie o obowiązkach informacyjnych nałożonych na instytucje kultury

Szanowni Państwo

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie pragnie przypomnieć o obowiązkach informacyjnych nałożonych na instytucje kultury wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1330).

Zarówno państwowe jak i samorządowe instytucje kultury jako podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznych są zobowiązane na podstawie art. 4 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy do udostępniania informacji publicznej na żądanie zainteresowanych podmiotów. Zakres dostępności do informacji publicznej określa w szczególności art. 6 wskazanej ustawy.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w art. 8 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy, nakłada także na instytucje kultury obowiązek utworzenia własnych stron w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłaszania informacji publicznej, w tym publikowania dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy instytucje kultury są obowiązane do wskazania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o sposobie dostępu do informacji będących w posiadaniu instytucji i nieudostępnionych w Biuletynie.

Jednocześnie przypominamy, iż ustawa w art. 23 przewiduje sankcję karną za brak udzielenia informacji publicznej pomimo takiego obowiązku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.