Aktualności
22 Kwie 2020

Monika Murzyn-Kupisz - "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów oraz ich relacje z otoczeniem"

Statystyka muzeów

Opracowanie jest omówieniem i interpretacją wyników ankiety na temat społeczno-ekonomicznego oddziaływania muzeów i ich relacji z otoczeniem zaprojektowanej w 2018 roku i zrealizowanej przez NIMOZ w 2019 roku (dane za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017–2018). Wypełniając swoje podstawowe statutowe funkcje związane z gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją, badaniem oraz udostępnianiem zbiorów, muzea nawiązują wiele relacji z otoczeniem. Instytucje muzealne podejmują i rozwijają współpracę z różnym podmiotami publicznymi, prywatnymi oraz reprezentującymi sektor pozarządowy. Dotyczy ona zarówno zapewniania przez te podmioty rozmaitych dóbr i usług na rzecz danego muzeum, jak i dodatkowych funkcji spełnianych przez i usług świadczonych na rzecz innych podmiotów przez same muzea. Placówki muzealne generują tym samym istotne efekty ekonomiczne i społeczne o charakterze bezpośrednim i pośrednim (tzw. efekty mnożnikowe). Wielość powiązań między muzeami a ich otoczeniem doskonale obrazują wyniki badań ankietowych zrealizowanych w ramach projektu Statystyka muzeów.

Cały artykuł dostępny jest w raporcie Muzea w 2018 roku na stronie 26 i następnych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.