Aktualności
12 Mar 2018

Konferencja "Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury"

Konferencja jest organizowana przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów . Propozycje wystąpień w postaci referatów i prezentacji można przysyłać do 4 kwietnia 2018.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury

Zaproszenie do zgłaszania propozycji wystąpień

W dniach 18 – 19 czerwca 2018 Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Forum Edukatorów Muzealnych organizują ogólnopolską konferencję naukową, której celem jest zdiagnozowanie:

–  wpływu nowych i zmodernizowanych instytucji kultury na edukację kulturową,

– stanu współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalnymi w dziedzinie edukacji kulturowej.

Konferencja adresowana jest do:

– praktyków, pracowników instytucji kultury oraz osób z nimi współpracujących,

– teoretyków, których badania koncentrują się wokół problematyki edukacyjnej placówek kulturalnych, polityki kulturalnej, strategii rozwoju instytucji w obszarze ich programów i relacji społecznych,

– osób i ośrodków zajmujących się badaniami instytucji kultury i ich oddziaływania, a także rozwijających innowacyjne programy i projekty edukacyjne w zakresie kultury.

Konferencja odbędzie się w Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, otwartym dla publiczności 2014 roku.

Propozycje wystąpień w postaci referatów (do 15 minut) i prezentacji posterowych (prezentacje komputerowe do 120 sekund) prosimy przysyłać do 4 kwietnia 2018 na formularzu zgłoszenia na adres kontakt@edukacjamuzealna.pl

Organizatorzy planują przygotowanie publikacji pokonferencyjnej na podstawie wygłoszonych referatów i prezentacji, których teksty zostaną przyjęte do druku przez Radę Programową Konferencji, a ich autorzy wyrażą zgodę na udzielenie wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do wykorzystania tekstu w celu publikacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób, których propozycje referatów zostaną zakwalifikowane przez Radę Programową Konferencji. Dla pozostałych uczestników opłata konferencyjna wynosi 100 złotych. Obejmuje koszt cateringu i bankietu. Należy ją wnieść w terminie 13 marca – 31 maja 2018 w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu. Formularz rejestracyjny zostanie opublikowany 13 marca 2018 na stronach internetowych Organizatorów Konferencji.

WIĘCEJ

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.