Aktualności
27 Lis 2020

Doroczna konferencja Forum Edukatorów Muzealnych 2020

Zapraszamy do zgłaszania referatów i posterów, a także zapisywania się do udziału w konferencji „Muzeum i edukacja w czasach zmian”, która odbędzie się 14 grudnia br. Instytut został patronem wydarzenia.

Informacja organizatorów

2020 rok był czasem, w którym muzea i edukacja muzealna stanęły przed wyjątkowymi wyzwaniami. Poza pandemią, która generuje ogromny kryzys społeczny i gospodarczy oraz wpływa na nasz tryb życia i zmianę modelu pracy, dane nam jest doświadczać innych głębokich zmian w obszarze informacyjnym, społecznym, politycznym i klimatycznym, mających także przemożny wpływ na sferę edukacji i kultury. Przeniesienie życia, pracy, edukacji i kultury do świata wirtualnego, spowodowane przez pandemię, coraz częściej jest postrzegane nie jako stan przejściowy, ale trwała zmiana – w tym sensie pandemia stała się jej swoistym „akceleratorem”. Jak w tej sytuacji odnajdują się muzea, będące ze swej natury instytucjami „długiego trwania”? Jakie zmiany następują w obrębie instytucji i sposobów zarządzania zespołami? Jak edukacja muzealna reaguje na zmieniające się warunki funkcjonowania i potrzeby szkół oraz innych grup muzealnych gości? Jak dynamiczne zmiany wpływają i będą wpływać na miejsce edukacji w muzeach? W końcu – jakie pole w obrębie spolaryzowanego społecznego dyskursu powinny zająć muzea?

W czasie konferencji chcemy zainicjować debatę o miejscu muzeów i edukacji muzealnej w dynamicznie zmieniającym się świecie. Interesują nas zarówno analizy obecnej sytuacji, jak i rozważania na temat zmian, jakie może – i powinna – przynieść przyszłość. Konferencję rozpoczniemy debatą ekspercką dotyczącą tematyki konferencji, a następnie będziemy kontynuować obrady i debaty w sześciu sesjach panelowych. Na koniec jeszcze raz spotkamy się wspólnie, aby podsumować dyskusję w panelach.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów zgodnych z merytorycznym zakresem konferencji, tj. wpisujących się w następujące bloki tematyczne:

 1. Muzea i edukacja muzealna w czasach pandemii – analiza i perspektywy na przyszłość

  Wydawało się, że o edukacji muzealnej wiemy już niemal wszystko – przede wszystkim jak angażować i nawiązywać kontakt z naszą publicznością – a na co dzień po prostu doskonalimy warsztat naszej pracy. Pandemia sprawiła, że musieliśmy zweryfikować dotychczasowe podejście: należało podjąć działania w obszarach dotąd nam nieznanych, przejść do strefy on-line i podążać za stale zmieniającą się sytuacją. W trakcie panelu porozmawiamy o tym, jak konkretnie pandemia wpłynęła na projekty edukacyjne i co dalej z „onlajnem”?
 2. Edukatorzy i pracownicy kultury w warunkach zmian społecznych

  Kryzys wywołany w 2020 roku pandemią z szokującą bezwzględnością ujawnił, że sytuacja pracownicza edukatorów oraz innych grup zawodowych instytucji kultury i dziedzictwa, zwłaszcza tych, których zatrudnienie jest bezpośrednio związane z fizyczną obecnością publiczności, niemal na całym świecie jest niepewna. W trakcie panelu interesować nas więc będą zarówno warunki pracy osób związanych z kulturą i dziedzictwem (nie tylko edukatorów), problemy pracowników i pracodawców wynikające z zagrożeń spowodowanych współczesną sytuacją niepewności, jak i potrzeby, które należy spełnić, aby stawić czoła wyzwaniom jakie niesie kryzys gospodarczy i wynikające z niego zmiany społeczne.

 3. Muzea on-line: dzisiaj i jutro

  W czasach pandemii internet stał się kluczowym sposobem dotarcia muzeów do ich odbiorców. Jak wpłynęło to na działanie instytucji? Jak muzea działają w internecie dzisiaj? Jak mogą się w nim jeszcze rozwinąć? W czasie panelu zastanowimy się, jak mądrze projektować obecność instytucji on-line, oraz jakie szanse i potencjalne niebezpieczeństwa mogą się wiązać z działalnością instytucji kultury w przestrzeni wirtualnej.

 4. Edukacja muzealna a edukacja formalna – czego nauczyła nas pandemia?

  W czasie pandemii muzea stały się partnerami dla nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Wiele instytucji przygotowała ofertę lekcji on-line, czas pandemii umożliwił też muzealnym edukatorom bezpośredni kontakt z nauczycielami, elastyczność czasową i dostosowywanie zajęć do potrzeb konkretnej klasy. W panelu poruszone zostaną zagadnienia nowych form współpracy edukatorów z nauczycielami, zastanowimy się także, czy jest to droga na przyszłość, którą udało się dostrzec dzięki konieczności opuszczenia bezpiecznych i dobrze znanych muzealnych galerii.

 5. Klimat a dziedzictwo

  W ostatnich latach natura oraz troska o klimat i planetę w połączeniu z literaturą, sztuką i zagadnieniami historycznymi stała się ważnym punktem w organizowaniu wydarzeń w muzeach – warsztatów, wykładów, spacerów, wystaw. W trakcie panelu, wykorzystując praktykę instytucji kultury, zastanowimy się, czy i jak klimat oraz zachodzące w nim zmiany można połączyć z interpretacją dziedzictwa.

 6. Muzeum i edukacja wobec zjawisk dyskryminacji i wykluczania

  Kultura i sztuka są wyraźnie obecne w dyskusji na temat budowania kapitału społecznego, a instytucje kultury często przywoływane są jako potencjalne miejsca społecznej debaty. Czy w takim razie muzea mogą i powinny zajmować stanowiska w gorących politycznie kwestiach związanych z dyskryminacją? W jaki sposób tematy związane z dyskryminacją i wykluczeniem podejmowane są na wystawach czy w działaniach edukacyjnych? Czy muzea umieją stworzyć włączające środowisko pracy? W panelu poruszone zostaną także zagadnienia związane z metodami włączenia grup zagrożonych dyskryminacją w projektowanie i realizację działań edukacyjnych.

Dodatkowe informacje:

 • Konferencja odbędzie się za pośrednictwem komunikatora ZOOM
 • Uczestnicy otrzymają przed konferencją link pozwalający na dołączenie do pokoju konferencyjnego
 • Tematy bloków tematycznych odpowiadają tematyce sześciu równoległych paneli, które zaplanowane są w czasie konferencji w wirtualnych „pokojach”
 • Dokładny program konferencji zostanie ogłoszony i wysłany do uczestników do 5 grudnia 2020 r.
 • Aby zgłosić się na konferencję jako uczestniczka/uczestnik wypełnij formularz

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów, odpowiadających jednemu z wyżej opisanych blików tematycznych (paneli):

 •  Referaty powinny trwać do 10 min., ewentualne prezentacje nie dłuższe niż 10 slajdów
 • Z każdego obszaru tematycznego przedstawiciele organizatorów wraz z prowadzącymi panele wybiorą po 6 referatów
 • Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o nadesłanie formularza zgłoszeniowego (oddzielny formularz) do 1 grudnia 2020 r. , zawierającego:
  – Nazwę panelu, w którym chce wystąpić autorka/autor
  – Tytuł proponowanego referatu (maksymalnie 10 minut, 10 slajdów)
  – Streszczenie (maksymalnie 1500 znaków liczonych ze spacjami)
  – Biogram autorki/autora (500 znaków)
 • Aby zgłosić referat wypełnij formularz

Zapraszamy także do nadsyłania propozycji posterów na „giełdę projektów”, opisujących wybrany projekt realizowany przez muzeum w roku 2020:

 • Zainteresowane muzea przygotowują poster prezentujący jeden wybrany projekt w aplikacji Padlet i przesyłają link do organizatorów do 4 grudnia 2020 r.
 • Poster powinien zawierać:
  – Nazwę organizatora
  – Tytuł projektu
  – Imię, nazwisko i kontakt do osoby/osób realizujących projekt
  – Opis projektu zawierający m.in. następujące informacje: skąd się wziął pomysł na projekt, sposób realizacji, wnioski na przyszłość, materiał wizualny, linki itp.
 • Organizatorzy udostępnią uczestnikom konferencji zbiorczy link do padletów do 11 grudnia 2020r.
 • Aby zgłosić poster wypełnij formularz

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Kontakt do organizatorów: konferencjaFEM@muzeumpilsudski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.