Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 1/2007

Wizyta paryskich policjantów

Katarzyna Zielińska
Program wizyty został opracowany przez Biuro Kryminalne KGP. Głównym tematem było zaprezentowanie polskiego systemu prawnego, zasad i metod zwalczania oraz zapobiegania przestępczości. Poza Policją w programie przewidziano udział służb i instytucji pozapolicyjnych, realizujących zadania związane z szeroko pojętą ochroną zabytków. Były to m.in.: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych oraz Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba Celna w Warszawie, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Regulacja obrotu zabytkami. Prawo wspólnotowe a konwencje międzynarodowe

Wojciech Paczuski
Zamiarem projektodawców konwencji UNIDROIT było wprowadzenie konkretnych rozwiązań czysto technicznych, lecz pewnym szczególnym, w porównaniu z dyrektywą wspólnotową, aspektem jest mniejsza neutralność zapisów, zwłaszcza w odniesieniu do takich pojęć, jak dziedzictwo kultury i istotne znaczenie kulturalne dla państwa występującego z prośbą. Trudnością w przyjęciu konwencji UNIDROIT może być zasada wszystko albo nic, gdyż konwencja pozwala tylko na przyjęcie jej w całości.

Starożytni rabusie (cz. 11). Ten, który otwiera bramy Zaświatów

Mirosław Barwik
Trudno powiedzieć z całą pewnością, gdzie przeprowadzono całą akcję odnowienia mumii Ramzesa III. Wiadomo, że niektóre z mumii królewskich przewijane były w Medinet Habu, gdzie w owych czasach znajdowało się centrum administracyjne nekropoli tebańskiej. Świadczą o tym choćby znalezione tutaj przedmioty pochodzące z królewskich grobowców w Dolinie Królów, głównie figurki grobowe należące do kilku władców z czasów Nowego Państwa.

Wersja do druku