Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 3/2005

Cmentarz w Łomży

Janusz Mróz
Cmentarze na całym świecie postrzegane są obecnie jako rodzaj miejsc stanowiących szczególne dziedzictwo historii oraz dziedzictwo kultury. Dzięki działalności różnorakich towarzystw udało się zahamować naturalną destrukcję materii. Organizowane są programy, których celem jest przywrócenie dobrego stanu obiektom najcenniejszym. Organizacją bezgranicznie zaangażowaną w konserwację naszego cmentarza jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Przedmiot wspólnotowej kontroli i zwrotu dóbr kultury

Wojciech Paczuski
Rozporządzenie wspólnotowe ze swojej natury prawnej arbitralnie i przy tym enumeratywnie wymienia dobra kultury, takie jak: obrazy, akwarele, rysunki, środki transportu. Kategoriom przedmiotowym przypisane są pewne minimalne standardy wiekowe (np. 50 lat oraz 100 lat) i materialno-wartościowe (np. obrazy 150 000 euro), jakie dana rzecz musi spełnić, aby była objęta wspólnotową kontrolą wywozu. To rozumienie jest dla państw członkowskich wiążące, jeśli chodzi o cel rozporządzenia, czyli stworzenie reguł handlu dobrami kultury z krajami trzecimi na drodze jednolitych kontroli na granicach unii celnej.

Międzynarodowa konferencja Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego. Gdańsk, 30 maja - 1 czerwca 2005 r.

Piotr Ogrodzki
Ta niezwykle ważna konferencja, której głównymi odbiorcami byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, przyczyni się w sposób istotny do lepszego zrozumienia problematyki ochrony szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Trzeba mieć nadzieję, że dzięki niej już nigdy nie powtórzą się takie sytuacje, jak uznanie rozbiórki zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków za czyn o znikomym społecznym niebezpieczeństwie czy wydanie wyroku orzekającego przepadek przemycanych ikon na rzecz Skarbu Państwa poprzez ich spalenie!

Wersja do druku