Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 1-2/2003

Cenne, bezcenne, zagrożone. Zbiory zabytkowe w bibliotekach polskich

Barbara Bieńkowska
Nie dociera jeszcze do powszechnej świadomości, nawet wśród bibliotekarzy i osób odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury, oczywisty fakt, że dawne książki są z a b y t k a m i. Najszybciej wiatr w żagle uchwycili złodzieje i paserzy.

www.lostart.ru

Pracownicy Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury oraz polskich muzeów, a także Ministerstwa Spraw Zagranicznych od końca stycznia przeglądają strony internetowe rosyjskiego Ministerstwa Kultury w celu odszukania obrazów, które przed wojną należały do zbiorów z terenów dzisiejszej Rzeczypospolitej.

Małopolskie drewniane kościoły na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

Piotr Ogrodzki
Od wielu lat polska, zabytkowa drewniana architektura systematycznie ubożeje. Część obiektów, a zwłaszcza te, które nie mają swoich właścicieli i nie są systematycznie konserwowane, giną z powodów naturalnych. Wiele zostaje zniszczonych (najczęściej całkowicie) w wyniku pożarów.

Dzieje wiaduktu i mostu Poniatowskiego zapisane na tablicach pamiątkowych

Janusz Mróz
Most i wiadukt nazwany imieniem ks. Józefa Poniatowskiego, będący dla Warszawy tzw. trzecią przeprawą przez Wisłę, doczekały się aż ośmiu tablic pamiątkowych, których treść dobrze oddaje historię tych obiektów.

Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie okradzione

Piotr Ogrodzki
Poza historyczną perspektywą skradzionych Van Goghów ostatnia kradzież może być rozpatrywana pod względem sposobu działania złodziei i ewentualnych podobieństw do poprzednich kradzieży. Ci konkretni złodzieje posiadają zdolność znajdowania luk w systemie ochrony. Wydaje się, że bardzo dobrze przystosowali swój plan do istniejącego systemu zabezpieczeń.

Zaginione skarby starożytnej Mezopotamii

Mirosław Barwik
W Mezopotamii odnaleziono niezliczoną liczbę glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym. Rzuciły one światło na początki ludzkiej cywilizacji, włączając w to dzieje biblijne oraz dzieje kolejnych imperiów władających rozległymi obszarami Bliskiego Wschodu.

Zagrożenie dziedzictwa w wyniku konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Irak: dziedzictwo na linii strzału

Monika Ostaszewska
Działania zbrojne na Bliskim Wschodzie są jedną z przyczyn zniszczenia dóbr kultury w tym regionie, ale i tu nie one bezpośrednio powodują największe straty. Pośród przyczyn należy wymienić m.in. eksplozję demograficzną, pociągającą za sobą gwałtowny rozwój ośrodków urbanistycznych, rozrastanie się infrastruktur - w regionie, gdzie niemal każdy metr kwadratowy podłoża może zawierać cenne świadectwa historii.

Interpol dla Iraku

Agnieszka Butrym-Bielatko
W Paryżu Interpol i UNESCO podpisały poprawkę do swojego porozumienia z 1999 roku o współpracy, w celu określenia swoich zadań zmierzających do odzyskania dóbr kultury skradzionych z Iraku.

Skąd pochodzą, czyją własność stanowią?

Piotr Ogrodzki
Wiele informacji prasowych świadczy o tym, że coraz większą skuteczność działania w zwalczaniu przestępczości przeciwko dobrom kultury mają organy ścigania. W marcu 2003 krakowska policja zatrzymała w kilku miejscach kilkaset zabytków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą pochodzić z przestępstwa.

Wersja do druku