Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Nowe zadanie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Wywóz dóbr kultury za granicę na stałe

20 grudnia 2002 r. Minister Kultury i Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych podpisali porozumienie, na mocy, którego Ośrodkowi powierzono wykonywanie zadań w zakresie wywozu dóbr kultury.
W powyższym zakresie do Dyrektora Ośrodka należy:
- przyjmowanie, za pośrednictwem wojewódzkich konserwatorów zabytków (WKZ), wniosków o wydanie zezwoleń na wywóz dóbr kultury na stałe, odwołania od decyzji WKZ odmawiających wydania zezwoleń na masowy wywóz dóbr kultury za granice i zażaleń na postanowienia WKZ odmawiające wydania zaświadczeń, stwierdzających, że przedmioty zgłoszone do wywozu nie podlegają zakazowi wywozu za granicę
- sprawdzanie przesłanych dokumentów pod względem formalnoprawnym
-wzywanie wnioskodawców do usunięcia braków związanych ze złożonymi wnioskami
- organizowanie pracy Komisji do spraw wywozu dóbr kultury za granicę i sprawowanie jej obsługi.
Na podstawie opinii Komisji do spraw wywozu dóbr kultury przygotowuje się projekty decyzji (zezwoleń) i postanowień i zaświadczeń Ministra. Ośrodek informuje wnioskodawców o terminie i sposobie rozpatrywania wniosków, odwołań i zażaleń.
W zakresie wywozu dóbr kultury za granicę obowiązują przepisy ustawy o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 r. (tekst jednolity Dz.U. 98 poz. 150 z roku 1999) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. (Dz. U. 31 poz.206 z dnia 21 lipca 1965 z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu zgłaszania wniosków oraz wydawania zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury.
Na kilka istotnych spraw związanych z formalnościami w uzyskiwaniu zezwolenia na wywóz dóbr kultury na stałe, chciałbym zwrócić szczególna uwagę.
Składane wnioski na wywóz dóbr kultury za granicę na stałe powinny zawierać:
- szczegółowy opis przedmiotów, które maja być wywiezione (opis na tyle precyzyjny aby na jego podstawie można było zidentyfikować przedmioty)
- dwie fotografie przedmiotu. W rozporządzeniu przewidziano, że fotografie dołącza się na wniosek organu wydającego zezwolenia. Ponieważ jest to regułą (fotografie dają nieporównanie więcej informacji o przedmiocie niż wykonywane opisy) najlepiej od razu dołączyć fotografie.
Wnioski składa się do wojewódzkich konserwatorów zabytków (chyba, że na mocy porozumienia konserwatorzy przekazali swoje uprawnienia innym instytucjom), a nie bezpośrednio do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Wyjątkiem od tej reguły jest staranie się o wywóz materiałów bibliotecznych (wydanych przed 9 maja 1945 r.). Wtedy wniosek należy kierować do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jeżeli wywóz ma obejmować materiały archiwalne, wniosek składa się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Jedyny wyjątek od opisanej wyżej drogi składania wniosków dotyczy instrumentu muzycznego o wysokiej wartości artystycznej, muzealnej lub historycznej. W takim przypadku wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz za granicę na stałe składa się bezpośrednio w Ośrodku Ochrony Zbiorów Publicznych.
Przytoczone w tym materiale informacje maja charakter ogólny. Szczegółową informację już niedługo będzie można uzyskać na naszych stronach internetowych - www.icons.pl.
Najprawdopodobniej przepisy dotyczące wywozu dóbr kultury za granicę ulegną zmianie w tym roku. W Sejmie trwają prace nad ustawą o zabytkach, która zmieniłaby obowiązującą przez ostatnich 40 lat ustawę o ochronie dóbr kultury.
Jaki będzie ostateczny kształt przybiorą przepisy dotyczące wywozu zabytków, już pewnie niedługo się przekonamy.

Wersja do druku