Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Kradzież z Biblioteki Jagiellońskiej. Lista inkunabułów

Lista druków, których kradzież stwierdzono 21.04.1999 r. w Oddziale Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej

1. PTOLEMAEUS Claudius, Cosmographia. Vicenza, H. Liechtenstein, 1475.
Wymiary: 32 x 21 x 5 cm, jęz. łaciński
W książce były kolorowe, malowane inicjały oraz zapiski własnościowe: Jana Weisa, który ją darował Michałowi z Nowego Miasta oraz druga, świadcząca, że książka należała do Biblioteki Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego.
Sygnatura: Inc. 1432

2. PTOLEMAEUS Claudius, Cosmographia. Vicenza, H. Liechtenstein, 1475.
Wymiary: 32 x 21 x 5 cm, jęz. łaciński
W książce były kolorowe, malowane inicjały oraz zapiska własnościowa Kolegium Większego Uniwersytetu krakowskiego.
Sygnatura: Inc. 1845

3. PTOLEMAEUS Claudius, Cosmographia. Ulm, Leonard Holl, 1482
Wymiary: 43 x 30 x 7 cm, jęz. łaciński
Książka zawierała 32 mapy. W książce były kolorowe, malowane inicjały oraz zapiski własnościowe: Mikołaja z Pilczy, bakałarza teologii oraz zapiska Biblioteki Kolegium Większego.
Sygnatura: Inc. 818

4. PTOLEMAEUS Claudius, Cosmographia. Ulm, J. Reger, 1486
Wymiary 44 x 33 x 7 cm, jęz. łaciński
Książka zawierała 32 kolorowane mapy. Należała do wybitnego profesora Akademii Krakowskiej Jana z Głogowa, o czym świadczą zapiski oraz obszerne notatki do wykładu pisane jego ręką. Oprócz tego zapiska Biblioteki Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego.
Oprawa: deski pokryte skórą.
Sygnatura: Inc. 821

5. PTOLEMAEUS Claudius, Cosmographia. Ulm, J. Reger, 1486
Wymiary 43 x 30 x 6 cm, jęz. łaciński
Książka zawierała 32 mapy. Katalog Wł. Wisłockiego (zob. kserokopie) podaję, że książka należała do Biblioteki Kolegium Większego, ale nie cytuje brzmienia zapiski własnościowej. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki jest wpisana łacińska maksyma z datą: 1542 i druga późniejsza (por. kserokopia).
Sygnatura: Inc. 2584

6. PTOLEMAEUS Claudius, Cosmographia. Roma, Petrus de Turre, 1490
Wymiary: 42 x 27 x 6 cm, jęz. łaciński
Książka zawiera 27 map. Zapiska własnościowa Jana Władysława Nagota z datą 1662. Zapiska własnościowa Biblioteki Kolegium Prawników.
Sygnatura: 2075

7. ISIDORUS Hispalensis, Etymologiae. Augsburg, G. Zainer, 1472
Wymiary: 31,5 x 22 x 7 cm, jęz. łaciński
Książka ma kolorowe, malowane inicjały. Zapisek własnościowych, historycznych nie stwierdzono.
Oprawa: deski, skóra brązowa z bogatymi tłoczeniami (por. załączone kserokopie)
Sygnatura: Inc. 1166

8. MONTAGNANA Bartholomaeus, Consilia medica. Padova, P. Maufer, 1476
Wymiary: 46 x 30 x 12 cm, jęz. łaciński
Zapiski własnościowe Michała z Wrocławia (por. kserokopie) oraz kolejno bibliotek Kolegium Mniejszego i Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego.
Sygnatura: Inc. 704

9. BIBLIA cum Postillis Nicolai de Lyra Strassbourg, Joannes Gruninger, 1492
Wymiary: 31 x 22 x 8 cm, jęz. łaciński
Książka ma kolorowe, malowane inicjały. Na pierwszej karcie znajduje się podpis Jana Sommerfelda (Aesticampianus) - por. załączoną kserokopię.
Sygnatura: Inc. 755

10. PLAUTUS, Comoediae. Venezia, Vindelinus de Spira, 1472
Wymiary: 33 x 33 x 7 cm, jęz- łaciński
Na karcie pierwszej, czystej, poprzedzającej tekst drukowany częściowo wytarta notatka w języku łacińskim z datą 1526.
Sygnatura: Inc. 1359

11. BESSARION Nicolaus, Adversus calumniatorem Platonis. Roma, Conradus Sweynheim et Arnoldus Pannartz, przed 13.IX.1469.
Wymiary: 36 x 24 x 6 cm, jęz. łaciński
Książka należała do Jana Sommerfelda (Aesticampianus), o czym świadczy notatka łacińska pisana jego ręką na początku. Oprawa: deski, skóra
Sygnatura: Inc. 760

12. ULRICUS de Reichental, Concilium zu Costenz. Augsburg, A. Sorg, 1483
Wymiary: 30 x 20 x 6 cm, jęz. niemiecki
Książka niezwykle bogato ilustrowana drzeworytami kolorowanymi, przedstawiającymi sceny z soboru w Konstancji oraz herby uczestników soboru. Zapiski własnościowe Jana Hosena, (który pisze, że książka była poprzednio własnością Wilhelma Bauwitzin), Łukasza Piotrowskiego oraz późniejszy Universitatis Cracoviensis
Sygnatura: inc. 1968

13. SCHWABENSPIEGEL (Landrechtbuch). Augsburg, Gunter Zeiner, 1475/6
jęz. niemiecki
Na karcie 10 całostronicowy drzeworyt, przedstawiający cesarza i elektorów.

14. RODERICUS (Sanctius) Zamorensis, Spiegel des menschlichen Lebens. Augsburg, Gunter Zeiner, 1475/8, jęz. niemiecki
Książka zawiera ponad 50 drzeworytów. Pozycje 13 i 14 były oprawione w jednym tomie. Wymiary: 28 x 20 x 7 cm. Oprawa: deski, skóra. Na oprawie wytłoczono tytuł: eges imperiales 1533 (to zapewne data oprawy) oraz tytuł drugiego dzieła: Spiegel menschlisches Lebens.
Sygnatury: Inc. 1559-1560

15. DONDUS Jacobus, De medicinis simplicibus, Strassbourg (Adolphus Rusch, ok. 1470), jęz. łaciński
Wymiary: 42 x 30 x 9 cm
Książka ma kolorowe malowane inicjały i łacińską zapiskę o przynależności do Biblioteki Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego.
Oprawa: deski, skóra.
Sygnatura: Inc. 2046

Lista starych druków, których bark łączy się ze stwierdzoną kradzieżą inkunabułów z Oddziału Starych druków Biblioteki Jagiellońskiej.

1. Gelilei Vincentio, Dialogo della musica. Firenze 1602
Prawdopodobnie była tam notatka: Donavit Ludovicus Michałowski 1879.
Oprawa: pergamin
Sygnatura: 113066 III

2. Bloch Marc Elieser, Ichtyologie. Atlas ryb ilustrujący dzieło zawarte w sześciu tomach - samo dzieło nie zostało zabrane. Berlin 1797
o oprawie nic nie wiadomo, drewniany futerał pozostał na miejscu.
Sygnatura: 114254 IV

3. Seligmann Jean Michel, Recueil de divers ciseaux colories. Nürnberg 1768
Z daru hr. Dąbskiego - informacja z karty katalogowej.
Oprawa: półskórek
Sygnatura: 114271 IV

4. Kepler Johannes, Harmonicus mundi libri V. Linz 1619
Kepler Johannes, Prodromus... Frankfurt 1621
Kepler Johannes, Pro suo opere hermonices mundi apologia. Frankfurt 1622
Oprawne razem w jednym woluminie.
Na karcie tytułowej, notatki: 1. Ionnis Broscii, 2. Bibliothecae Collegii Maiioris Universitatis Cracoviensis.
Oprawa: pergamin - na dolnej okładzinie wytłoczony napis IOANNIS BROSCII
Sygnatura: 393240-393242 III

5. Kepler Johannes, Astronomia nova. Heidelberg 1609
Notatka: Ioannes Broscius Curzeloviensis post mortem datur Bibliothecae Maioria Collegii in Academia Cracoviensi ut servatur pro usu astrologi ordinarii
Oprawa: pergamin miękki
Sygnatura: 948008 IV

6. Kepler Johannes, Nova stereometria. Linz 1615
Notatka na karcie tytułowej: N. Ioannes Broscius Curzeloviensi 1615. post mortem datur Bibliothecae Maioris Collegii in Academia Cracoviensi ut servatur pro usu astrologi.
Oprawa: tektura
Sygnatura: 945040 III

7. Kepler Johannes, Tabulae Rudolphinae. Ulm 1627
Miedziorytowy frontispis z podobiznami Mikołaja Kopernika i Tychona Brahe.
Notatka na karcie ochronnej: E Bibliotheca Tschirnshusiana lege auctionis distracta hunc librum acquisivit Johabbes Wilhelmus Gehlerus 1723
Oprawa: prawdopodobnie tektura i pergamin z rękopiśmiennym zapisem nutowym.
Sygnatura: 945041 III

8. Ptolemaeus Claudius, Geographia. Strassbourg 1522
Egzemplarz zdefektowany - wg. karty katalogowej: titulus et aliquot folia desideratur.
Sygnatura: Geografia 1094

9. Ptolemaeus Claudius, Geographia, Basel 1542
Solinus, Polyhistor. Basel 1538
Vadian Joachim, Epitome trium terrae partium Asiae, Africae et Europe. Zürich 1534
Oprawne razem w jednym woluminie

10. Ptolemaeus Claudius, Geographia, Basel 1540
Sygnatura: Geografia 1924

Wersja do druku