Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Moving art

Zawarte w podręczniku Moving Art. Informacje bardzo ułatwiają prowadzenie wymiany kulturalnej i legalne przewożenie przez granicę dóbr kultury. Tekst został wydany w 2007 roku, toteż niektóre dane mogą nie być aktualne w związku ze zmianami legislacyjnymi w poszczególnych państwach UE (np. w Polsce), mimo to materiał zachowuje dużą wartość praktyczną. Publikacją tą powiny zainteresować się zarówno osoby zajmujace sie handlem dziełami sztuki, jak i instytucje muzealne wywożące swoje zbiory na wystawy zagraniczne.

W związku ze wzrostem dynamiki procesów globalizacyjnych i integracyjnych w Europie i na świecie dobra kultury często są wywożone poza granice swoich krajów. Wspólnota Europejska niezależnie od wspierania wymiany kulturalnej w swoim ustawodawstwie oprócz własnych regulacji pozostawia państwom członkowskim możliwość ustanowienia zakazów i ograniczeń przewozu, wywozu lub tranzytu obiektów posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną. Państwa wspólnoty odmiennie regulują kwestie związane z wystawianiem dokumentów związanych z wywozem materialnej części dziedzictwa. W państwach najbardziej pod tym względem liberalnych kontroli wywozu podlegają jedynie przedmioty wpisane na listy chronionych dóbr kultury, na których znajdują się najcenniejsze dzieła sztuki. Przedmioty spoza listy nie wymagają pozwolenia na wywóz, chyba że spełniają warunki z załączników do aktów wspólnotowych. W innych państwach wspólnoty kontroli wywozu podlegają przedmioty spełniające kryteria cenowe i wiekowe. Dla instytucji muzealnych i innych osób, które wywożą dobra kultury za granicę, takie rozwiązanie stanowi często duży problem. Muzealnik, kupując eksponat poza granicami państwa, powinien znać prawne regulacje państwa zakupu umożliwiające legalny przywóz obiektu do kraju. W wyjaśnieniu problemów związanych z przewozem dóbr kultury między państwami może pomóc lektura publikacji Moving Art – A Guide to the Export and Import of Cultural Goods Between Russia and the European Union. Książka jest użytecznym podręcznikiem, który opisuje procedury i przepisy dotyczące eksportu i importu dóbr kultury pomiędzy Rosją a 27 państwami europejskimi.

Pełny tekst publikacji

Wersja do druku