Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Muzealnictwo

Informacja dla Autorów

...........................................................

„MUZEALNICTWO” jest rocznikiem ukazującym się od 1952 roku. Twórcą i długoletnim redaktorem naczelnym pisma był prof. Kazimierz Malinowski. Ukazywało się ono:
• od 1952 r. w Warszawie, wydawane przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków MKiS;
• od 1953 r, w Poznaniu, wydawane przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Zarząd Muzeów;
• od nr 11. 1963 r. – wydawane przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków;
• od nr 23. 1975 r. wydawane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu;
• od nr 25. 1982 r. wydawane przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalnego Konserwatora Zabytków;
• od nr 45. 2004 r. do nr. 51. 2010 wydawane przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków;
• od 1 kwietnia 2011 r. redakcja funkcjonuje w ramach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Pismo dokumentuje i promuje liczącą ponad 200 lat gałąź kultury polskiej, jaką jest muzealnictwo. Dużo miejsca poświęca także aktualnym problemom, tendencjom i realizacjom w muzealnictwie polskim, europejskim i światowym.
Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą muzeologią, muzealnictwem oraz ochroną dziedzictwa kulturowego w muzeach w Polsce i na świecie. Są to: akty prawne, dyrektywy i instrukcje dotyczące działalności muzeów i pracy w muzeach, historia muzeów, teoria i praktyka muzeologii i muzealnictwa, kwestie związane z architekturą budowli muzealnych, sprawy teoretyczne i praktyczne związane z wystawiennictwem w muzeach, z edukacją muzealną, problemy konserwatorskie i techniczne z jakimi borykają się muzea, sprawozdania z: konferencji poświęconych muzealnictwu oraz konkursów organizowanych przez muzea i dla muzeów, recenzje znaczących wystaw muzealnych oraz książek o muzeach i ich zbiorach, a także wspomnienia pośmiertne poświęcone wybitnym muzealnikom.
W poszczególnych tomach można znaleźć stałe działy:
• Prawo w muzeach
• Muzea i kolekcje
• Nowe i zmodernizowane budowle muzealne
• Muzea uczą i bawią
• Z zagranicy
• Konferencje, konkursy
• Informacje
• Recenzje
• In memoriam
W zależności od potrzeb tworzone są inne działy, np.:
• Modernizacja muzeów
• Digitalizacja muzeów
• Problemy konserwatorskie
• Wystawy
• Rewindykacje

Istnieje możliwość zamieszczenia w periodyku reklam.

Na łamach rocznika publikują artykuły, eseje i recenzje wybitni polscy znawcy muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach „MUZEALNICTWO” staje się periodykiem fachowym o zasięgu europejskim – redakcja stara się nawiązywać kontakty z autorami zza granicy, którzy chętnie podejmują z nią współpracę.
Rocznik „MUZEALNICTWO” jest jedynym w Polsce fachowym periodykiem, prezentującym tematykę o muzeach i do muzeów skierowaną. Jest on – poprzez publikacje także autorów z zagranicy – międzynarodowym forum wymiany myśli naukowej i prezentacji wyników badań, miejscem dzielenia się zawodowymi doświadczeniami, a także dyskusji o sprawach dotyczących nie tylko historii i teorii muzealnictwa, ale także związanych z nim problemów i realizacji oraz aktywności aktualnych oraz projektów na przyszłość.
Głównymi odbiorcami „MUZEALNICTWA” są muzea w Polsce, ale także inne zainteresowane instytucje zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz osoby prywatne. Rocznik w dość dużej liczbie egzemplarzy wysyłany jest także za granicę, do instytucji o podobnym profilu działania, uczestnicząc w ten sposób w międzynarodowej wymianie pism fachowych związanych z muzealnictwem i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Maria Sołtysiak

Redakcja:
Joanna Grzonkowska - redaktor
dr Dariusz Kacprzak - zastępca redaktora naczelnego
Anna Kuśmidrowicz-Król - redaktor
dr hab. Piotr Majewski – redaktor naczelny
Maria Sołtysiak – sekretarz redakcji
Ewa Witkowska – redaktor serwisu "muzealnictwo.com"
Andrzej Zugaj - redaktor

Merytoryczną opiekę nad rocznikiem pełni Rada Programowa NIMOZ składająca się z wybitnych fachowców w dziedzinie muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Numery archiwalne

Informacja dla Autorów

Wersja do druku