Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Rada Programowa - ARCHIWUM

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski, powołał Radę Programową NIMOZ.

W skład Rady wchodzą:

  • prof. Wojciech Suchocki - przewodniczący
  • dr hab. Waldemar Baraniewski
  • dr Anna Bitner-Wróblewska
  • Piotr Kosiewski
  • Teresa Lasowa
  • dr Maciej Łagiewski
  • dr hab. Wiesław Pływaczewski
  • ks. Wincenty Pytlik
  • dr hab. Kamil Zeidler

Zgodnie ze Statutem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów  Rada Programowa jest  organem o charakterze doradczym i opiniodawczym. Członkowie Rady, wykonujący swoją misję społecznie są powoływani na okres 3 lat przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Dyrektora Instytutu.

O działalności Rady Programowej będziemy informowali na bieżąco na stronie NIMOZ.

Kontakt z Radą Programową:
Marek Rogowski
Sekretarz Rady Programowej NIMOZ

Tel.: 22 256 9624
Fax.: 22 256 9650
Kom.: 697 121 249
mrogowski@nimoz.pl
 

Krótkie biogramy członków Rady: 

dr hab. Waldemar Baraniewski -  prof. w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej), członek PAN oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA)

dr Anna Bitner-Wróblewska – archeolożka, kustosz dyplomowany w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, członkini międzynarodowych projektów badawczych

Piotr Kosiewski – historyk i krytyk sztuki, związany z Fundacją im Stefana Batorego, współpracownik  „Tygodnika Powszechnego”, członek zespołów eksperckich MKiDN

Teresa Lasowa – przewodnicząca Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, dyrektorka Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich

dr Maciej Łagiewski – prawnik, historyk , dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, autor licznych publikacji z dziejów Śląska i Wrocławia,  kurator

dr hab. Wiesław Pływaczewski – prof. nauk prawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek m.in. International Police Executive Symposium oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Ks. Kanonik Wincenty Pytlik – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, diecezjalny konserwator zabytków

prof. Wojciech Suchocki – historyk sztuki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

dr hab. Kamil Zeidler – prawnik specjalizujący się w prawie ochrony dziedzictwa kulturowego, związany z Uniwersytetem Gdańskim.

 

VI posiedzenie Rady Programowej

6 marca 2014 roku w siedzibie Instytutu odbyło się posiedzenie Rady Rrogramowej. Rada przyjęła uchwałę pozytywnie opiniującą udział NIMOZ w projekcie "Polska Cyfrowa".

II posiedzenie Rady - 18 października 2012

18 października br. odbyło się II posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Rada Programowa jest statutowym ciałem doradczym Instytutu, jej członków powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II posiedzenie poświęcone było omówieniu najważniejszych kierunków działalności Instytutu po 2013 r.

Program działalności NIMOZ 2013

Inauguracja działalności Rady Programowej NIMOZ

13 kwietnia 2012 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Instytutu. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nominacje członkom Rady wręczył Jacek Miler, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

Przewodniczącym Rady Programowej został prof. Wojciech Suchocki.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Wersja do druku