Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Oferta szkoleń Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów


Oferta szkoleń Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na rok 2014
. 

Szkolenia z zakresu najszerzej rozumianego muzealnictwa, odwołujące się do określonych w „ustawie o muzeach” zadań tych instytucji, są jednym z priorytetów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Co roku korzysta z nich ponad pół tysiąca osób. Co roku wzbogacamy naszą ofertę, odpowiadając tym samym na Państwa oczekiwania, zgłaszane w ankietach, mailach czy bezpośrednich rozmowach. W konstruowaniu oferty programowej korzystamy z opinii ekspertów, uczestniczących w pracach programowych nad Strategią Rozwoju Muzealnictwa, opinii środowisk muzealnych, reprezentowanych np. przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich czy Polski Komitet Narodowy ICOM, a także – doświadczeń szkoleniowych poszczególnych muzeów, jak np. Muzeum – Pałac w Wilanowie.
.
Nowością w naszej ofercie na rok 2014 będą szkolenia z zakresu zarządzania oraz edukacji w muzeum. Szkolenia, których Państwo nie znajdą w załączonej propozycji, a które realizowaliśmy w latach ubiegłych, nie znikają całkowicie z naszej oferty. Jeżeli będzie oczekiwanie z Państwa strony, jeżeli znajdzie się wystarczająca liczba uczestników i chętny do współpracy współorganizator, jesteśmy gotowi naszą ofertę na bieżąco uzupełniać.
.
W 2013 roku, odpowiadając na oczekiwania zwłaszcza grona muzeów samorządowych, zainicjowaliśmy szkolenia poza siedzibą NIMOZ. Szkolenia z zarządzania zbiorami i organizacji wystaw odbyły się m.in. w: Muzeum – Zamku w Łańcucie, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Historycznym m. Gdańska oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Serdecznie dziękujemy Koleżankom i Kolegom z muzeów za współpracę. Także w roku 2014 chcemy organizować część szkoleń w ośrodkach pozawarszawskich, zdając sobie sprawę z realiów ekonomicznych, w których część polskich muzeów działa.
.
Niezmienne pozostaje również nasze podejście do doboru kadry nauczającej. Stawiamy na osoby łączące wiedzę teoretyczną z praktyką, na osoby, które skłonne są podzielić się z Państwem swoją wiedzą, doświadczeniem, udzielić praktycznych rad, spróbować wspólnie z Państwem rozwiązać problemy, przed którym stoją Państwa instytucje. Jak dotychczas, będziemy również publikować i udostępniać na naszej stronie internetowej materiały szkoleniowe, o charakterze „praktycznych przewodników”.
.
Nasza oferta z całą pewnością nie wyczerpuje wszystkich tematów związanych z funkcjonowaniem muzeum, jest jednak obecnie jedną z najbogatszych ofert kształcenia w tej dziedzinie w Polsce i nie tylko. Dlatego też podejmiemy w 2014 r. wyzwanie, jakim będzie próba dostosowania naszych szkoleń do tzw. ram kwalifikacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rozporządzeń regulujących wymogi kwalifikacyjne pracowników muzeów, ustanawianych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy nadzieję, iż w ten sposób w jeszcze większym stopniu niż dotychczas będziemy w stanie zaspokoić Państwa oczekiwania.
.
Zapraszamy Państwa do współpracy i udziału w szkoleniach.
 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce – cykl prelekcji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 2.  Narzędzia pomocne w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu,
 3. Prawo i procedury związane z wywozem zabytków za granicę.

Muzeum: zarządzanie i prawo

 1. Kontrola zarządcza i systemy zarządzania muzeum,
 2. Prawo autorskie w muzeum.

Muzeum: zbiory, wystawy, zwiedzający

 1. Zarządzanie zbiorami w muzeach archeologicznych,
 2. Zbiory – inwentarze (zarządzanie zbiorami),
 3. Obsługa gościa w muzeum,
 4. Gość niepełnosprawny w muzeum,
 5. Edukacja w muzeum,
 6. Edukacja i promocja w muzeach kościelnych.

Digitalizacja

 1. Podstawy procesu digitalizacji muzealiów,
 2. Zarządzanie projektem digitalizacyjnym,
 3. Praktyka tworzenia cyfrowych odwzorowań muzealiów,
 4. Zarządzanie kolorem przy tworzeniu odwzorowań cyfrowych,
 5. Praktyka tworzenia metadanych opisu muzealiów,
 6. Zarządzanie elektronicznym inwentarzem muzealiów.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 1. Zasady składania wniosków do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Konserwacja i bezpieczeństwo zbiorów

 1. Ochrona konserwatorska – profilaktyka. Ruch muzealiów w muzeum,
 2. Ochrona konserwatorska – profilaktyka. Konserwacja zabytkowej zieleni,
 3. Techniczne zabezpieczenie muzeów i zbiorów – szkolenie dla szefów Wewnętrznych Służb Ochrony w muzeach,
 4. Podstawy prawne ochrony muzeów i zbiorów. Opracowywanie i wdrażanie dokumentacji organizacyjno-ochronnej.
 

UWAGA

.
Szczegółowe informacje na temat czasu, miejsca oraz sposobu zapisywania się na poszczególne szkolenia będą, jak dotychczas, podawane ze stosownym wyprzedzeniem na stronie głównej portalu nimoz.pl oraz w zakładce szkolenia.
.
Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o udziale w szkoleniach organizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wydawane są na podstawie obecności na wszystkich zaplanowanych w ramach danego szkolenia wykładach lub - jeśli przewiduje to program - także na podstawie zaliczenia.

.
Kontakt:
Dział Edukacji, Informacji i Wydawnictw NIMOZ
tel.: (+48) 22 25 69 633
fax (+48) 22 25 69 683

Obejrzyj

YouTube
Muzeum w systemie administracji publicznej
Muzeum w systemie administracji publicznej

Seminarium w ramach debaty "Czas muzeów?"

Zobacz więcej filmów