Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

OCENA RYZYKA W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTURY

Muzeum Narodowe w Krakowie i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zapraszają na pierwszy w Polsce warsztat dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze dziedzictwa kultury wraz z prezentacją podręcznika opracowanego przez specjalistów Kanadyjskiego Instytutu Konserwacji, ICCROM oraz Holenderskiego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Staraniem MNK i NIMOZ powstało tłumaczenie na język polski podręcznika prezentującego metodykę zarządzania ryzykiem w obszarze dziedzictwa kultury. Elektroniczna wersja tłumaczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej NIMOZ.  
Warsztat jest skierowany do wszystkich osób, uczestniczących w procesie zarządzania zbiorami i ich ochroną, a w szczególności do kustoszy i konserwatorów, którzy w praktyce realizują ocenę ryzyka.
W oparciu o metodykę opisaną w podręczniku, Muzeum Narodowe w Krakowie prowadzi od 2012 roku ocenę ryzyka wspólnymi siłami oddziałów kuratorskich i działu konserwacji. Planowana jest całościowa ocena ryzyka biorąca pod uwagę wszelkie zagrożenia: siły fizyczne, światło, wilgotność względną, zagrożenia biologiczne, powódź, pożar, czy przestępstwa. W ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem MNK planujemy dzielić się z całym polskim środowiskiem muzealnym swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie
Ocena ryzyka jest podstawowym narzędziem zarządzania ochroną zbiorów, ponieważ pozwala na stałą analizę skali zagrożeń w danej instytucji, wyrażanych ilościowo jako prawdopodobna szybkość utraty wartości zbioru i jego poszczególnych części. Precyzyjna ocena zagrożeń pozwala na cykliczne ustalanie priorytetów w ochronie oraz racjonalne angażowanie zasobów ludzkich i finansowych w poprawę sytuacji w obszarach największego ryzyka. W ten sposób instytucja muzealna może kształtować swoją politykę optymalnego zachowania wartości zbioru jako całości.
Podstawowym elementem oceny ryzyka jest podział całego zbioru na jednorodne, pod względem zagrożeń, grupy. Każdej grupie zespół kustoszy, konserwatorów i naukowców przyporządkowuje arbitralną wartość, identyfikuje główne procesy niszczące oraz ocenia szybkość utraty wartości w istniejących warunkach. Syntetyczna informacja dla wszystkich grup wyznaczy hierarchię ważności między różnymi czynnikami niszczącymi. W konsekwencji pozwoli to na przejście od konserwacji prewencyjnej opartej na wytycznych, regulaminach i przepisach do procesu decyzyjnego opartego o analizę największych zagrożeń dla utraty wartości kolekcji.
Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne.

TERMIN

11 grudnia 2015 r. (piątek)
w godzinach 11.00-15.00


MIEJSCE

Muzeum Narodowe w Krakowie (Sala Samurajów)

Al. 3 Maja 1
30-062 Kraków


INFORMACJE DODATKOWE

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc - 70.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 7 grudnia 2015 r., do godziny 12:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


KONTAKT:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skanu na adres: rpasieczny@nimoz.pl

PROGRAM WARSZTATÓW.pdf

  1. 1.  Zgloszenie_uczestnictwa_Krakow.docx pobierz
  2. 2.  Zgloszenie_uczestnictwa_Krakow.pdf pobierz
Wersja do druku