Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Ankieta statystyczna za rok 2016 - informacje techniczne

Rejestracja w systemie (dla nowych użytkowników)

W celu założenia nowego konta na portalu, umożliwiającego rozpoczęcie prac nad wypełnieniem ankiety, należy przesłać e-mail na adres kfigiel@nimoz.pl. W treści maila należy podać pełną nazwę instytucji oraz informację, czy muzeum posiada oddziały.

Po rejestracji w systemie znajdą Państwo formularze dostosowane do struktur organizacyjnych podmiotów:

  • ankietę dla muzeum bezoddziałowego
  • dwie ankiety dla muzeum oddziałowego (instytucja posiadająca oddziały powinna wypełnić formularz dla poszczególnych jednostek, w tym dla siedziby głównej, jak również ankietę zbiorczą, dotyczącą działalności całej placówki)

Wypełnianie ankiety

Po zalogowaniu się na konto, należy wybrać Ankiety Sprawozdawcze 2016. Tam pojawi się formularz do wybrania w zależności od tego, jaki typ muzeum zgłosiliście Państwo w trakcie rejestracji. Należy kliknąć właściwy i wtedy, w nowym oknie, pojawi się do wypełnienia formularz ankietowy.

Jeśli cokolwiek zmieniło się w formie organizacji Państwa jednostki (np. od 2016 roku muzeum posiada oddziały, bądź wręcz przeciwnie: już ich nie posiada) proszę o kontakt na adres kfigiel@nimoz.pl. Natomiast w przypadku muzeów oddziałowych: jeśli zmieniła się liczba oddziałów bądź ich nazwy, proszę o stosowną korektę w systemie, której możecie dokonać Państwo samodzielnie, wchodząc w Moje konto, a następnie Zarządzanie ankietami oddziałowymi.

Zgodnie z sugestią wyrażoną w ankietach ewaluacyjnych, informacje w dziale Dane identyfikacyjne oraz częściowo w dziale Infrastruktura zostały zaczytane automatycznie z Państwa ankiet z roku poprzedniego – z opcją modyfikacji, gdyby cokolwiek się w tych danych zmieniło.

Tabele zliczają się automatyczne i jest możliwość automatycznego wypełnienia ich zerami (za pośrednictwem guzika „przelicz tabelę”). Ta funkcjonalność sprawia, że dane w tabelach należy wpisywać w odpowiedniej kolejności: najpierw w poszczególnych kategoriach, by system sam zliczał sumy (wpisanie danych najpierw w kolumnach lub wierszach zliczanych automatycznie nie zostanie odczytane właściwie przez system).

Ankietę można uzupełniać etapami - wszystkie wprowadzane dane są automatycznie i na bieżąco zapisywane. Z tym związana jest najważniejsza jakościowo zmiana, czyli wprowadzenie systemu monitorującego przesyłanie danych do naszej bazy: informacja wpisana przez Państwa w poszczególne pola zostanie otoczona zieloną obwódką, jeśli zaczyta się w systemie w sposób prawidłowy, w innym przypadku, proszę sprawdzić, czy nadal jesteście Państwo zalogowani, albo czy ktoś inny nie zaczął pracy na tym samym formularzu (w przypadku pojawienia się innych kolorów obwódki zalecamy wylogowanie i ponowne zalogowanie się w systemie).

W tabelach pojawiła się także możliwość wpisania dwóch znaków graficznych:

  • – (brak danych)
  • x (nie dotyczy)

W przypadku niemożności podania wartości liczbowych prosimy o zastosowanie jednego z powyższych znaków graficznych w zależności od powodu, dla którego nie można przedstawić danych.

Czyste formularze ankietowe znajdują się na stronie https://statystykamuzeow.nimoz.pl/ w dziale Aktualności.

Potwierdzenie złożenia ankiety

Po wypełnieniu całej Ankiety (uzupełnione powinny być wszystkie pola) należy kliknąć Wyślij Potwierdzenie wypełnienia Ankiety, dopiero wtedy formularz można uznać za złożony (jest to szczególnie istotne w kwestii tych z Państwa, którzy deklarowali wzięcie udziału w projekcie Statystyka muzeów w trakcie ubiegania się o dotację w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Kontakt w przypadku problemów z ankietą

W przypadku pytań natury merytorycznej należy korzystać z dostępnych na stronie słowniczków oraz instrukcji wypełniania ankiety bądź kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Instytutu odpowiedzialnymi za poszczególne bloki tematyczne, których dane kontaktowe znajdą Państwo pod każdym działem ankiety. Jeśli natomiast pojawią się jakiekolwiek problemy techniczne, proszę o kontakt na adres: kfigiel@nimoz.pl. Postaramy się jak najszybciej na nie reagować, tak by nie zakłócać Państwa pracy przy wprowadzaniu danych.

Termin

Na wypełnione ankiety czekamy do 31 marca 2017 r.

Wersja do druku