Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom w zakresie zachowania i udostępniania zbiorów, jakie w obliczu rozwoju technologii cyfrowych stanęły przed instytucjami gromadzącymi zasoby dziedzictwa kulturowego, powołany został priorytet Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

Podstawowym zamierzeniem priorytetu jest wspieranie procesów digitalizacji obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych oraz zabytków znajdujących się pod opieką organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, jak również uczelni publicznych. Intencją priorytetu jest ułatwienie dostępu do zasobów tych jednostek za pośrednictwem mediów cyfrowych. Celem ustanowienia priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego jest dopełnienie uchwalonego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego KULTURA+ priorytet Digitalizacja skierowanego do państwowych i samorządowych instytucji kultury, archiwów państwowych oraz instytucji filmowych.

Realizacja założeń programu odbywać się będzie poprzez wsparcie finansowe projektów przewidujących cyfrową dokumentację muzealiów, zabytków, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych, w tym materiałów audiowizualnych, a także udostępnienie kopii cyfrowych tychże zasobów za pośrednictwem Internetu. Priorytet umożliwia także dotowanie przedsięwzięć mających na celu tworzenie portali, które służyć będą jako platforma dostępu do zdigitalizowanych treści.
_____________________________________________________
.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015

nabory listopad 2014/marzec 2015

DO POBRANIA

.

KONTAKT

.
Ewa Walicka

tel.: (+48) 22 25 69 628
fax (+48) 22 25 69 679

ewalicka@nimoz.pl

Wersja do druku