Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Wyniki I etapu konkursu

Pierwszy etap konkursu Heritage Plus, organizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH) został rozstrzygnięty.

Na konkurs zgłoszono łącznie 352 wnioski wstępne z 15 państw uczestniczących w programie. Wśród nich było aż 47 propozycji z udziałem badaczy z Polski, a w 20 przypadkach to polska instytucja/organizacja była liderem konsorcjum badawczego.

Analiza wniosków w pierwszym etapie konkursu przebiegała w następujący sposób:

• Ocena formalna na szczeblu krajowym została przeprowadzona pod kątem spełnienia przez poszczególne zespoły badawcze wymogów regulaminowych określonych przez kraje uczestniczące w programie. W wyniku tej oceny odrzucono 5 projektów z udziałem Polski z powodu niespełnienia przez polskich wnioskodawców warunków zawartych w krajowym regulaminie Heritage Plus. Kolejnych 11 wniosków z udziałem Polski odpadło podczas oceny formalnej w pozostałych krajach (oznacza to, że niektórzy partnerzy polskich zespołów badawczych nie dopełnili wymagań formalnych obowiązujących w ich krajach). Łącznie kryteriów formalnych nie spełniło 107 spośród 352 zgłoszonych propozycji i do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 245 wniosków wstępnych, w tym 31 z udziałem Polski.

• Ocena merytoryczna wniosków wstępnych została przeprowadzona przez grono niezależnych ekspertów. W efekcie do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 55 projektów międzynarodowych. Wśród nich jest 8 propozycji z udziałem Polski.
Dziękujemy za udział w konkursie tak wielu polskich instytucji i organizacji.
Gratulujemy wnioskodawcom, którzy zakwalifikowali się do 2. etapu konkursu!
Wszyscy wnioskodawcy zostaną bezpośrednio zawiadomieni o swoich wynikach przez punkt kontaktowy ds. Heritage Plus w NIMOZ oraz sekretariat główny programu Heritage Plus zlokalizowany we włoskim ministerstwie kultury.
Wnioskodawcy zaproszeni do udziału w 2. etapie otrzymają zawiadomienie od włoskiego koordynatora wraz z zasadami udziału w dalszej części konkursu oraz raportem z ewaluacji projektu w 1. etapie. Zaproszenia powinny być przesłane do 5 sierpnia br.

Jednocześnie przypominamy, że polskich wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do 2. etapu konkursu obowiązuje także regulamin dla wnioskodawców z Polski
Termin składania pełnych wniosków konkursowych, za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem http://www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call/ upływa 22 października 2014 r.

Dodatkowo wnioskodawcy z Polski zobowiązani są złożyć w NIMOZ kosztorys swojego udziału w projekcie wyrażony w złotówkach. Formularz zostanie Państwu przesłany drogą elektroniczną.

Punkt kontaktowy ds. Heritage Plus planuje przeprowadzenie we wrześniu szkolenia dla wnioskodawców uczestniczących w 2. etapie konkursu. O szczegółach będziemy Państwa informować bezpośrednio.

Informacji na temat zasad konkursu dla wnioskodawców z Polski udziela:
Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. Heritage Plus
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. 721 121 220

Wersja do druku