Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

O programie Heritage Plus - podstawowe informacje

O programie Heritage Plus - podstawowe informacje                                 O programie Heritage Plus - podstawowe informacje          O programie Heritage Plus - podstawowe informacje   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Konkurs Heritage Plus jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 15 państw uczestniczących w programie oraz Komisję Europejską, a jego łączny budżet wynosi 9 mln EUR.

Ogłoszenie dotyczy składania wniosków wstępnych (pre-proposals) w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym, w szczególności materialnym, ale z uwzględnieniem powiązanych aspektów dziedzictwa niematerialnego i cyfrowego.

Nabór wniosków wstępnych trwa od 3 marca 2014 do 28 kwietnia 2014.

Tematy badawcze programu HERITAGE PLUS zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna” (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change)
W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

1. Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego
(Safeguarding tangible cultural heritage and its associated intangible expressions)
2. Zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym
(Sustainable strategies for protecting and managing cultural heritage)
3. Użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego
(Use and re-use of all kinds of cultural heritage)

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Belgia, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy.

Zespoły badawcze z w/w krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych programu HERITAGE PLUS jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są w wytycznych oraz na stronie internetowej konkusu: www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call
Regulamin konkursu HERITAGE PLUS dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.
Wersja angielska regulaminu

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

W celu przybliżenia podmiotom zainteresowanym istotnych warunków konkursu opracowane zostały odpowiedzi najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Konkurs Heritage Plus jest dwuetapowy a najważniejsze terminy przedstawia poniższa tabela:

Procedura

Termin

Ogłoszenie konkursu i nabór wstępnych wniosków

3 marca 2014

Zakończenie naboru wniosków wstępnych

28 kwietnia 2014 godz.18:00

Zaproszenie do składania pełnych wniosków przez wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w pierwszym etapie konkursu.

sierpień 2014

Zakończenie naboru pełnych wniosków

październik 2014

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

luty 2015

Rozpoczęcie projektów badawczych

od kwietnia 2015

Celem ułatwienia komunikacji pomiędzy osobami zainteresowanymi udziałem w konkursie, wymiany informacji oraz wsparcia w poszukiwaniu potencjalnych zagranicznych partnerów utworzona została e-mailowa grupa dyskusyjna, do której można zapisać się za pośrednictwem linku: http://www.jiscmail.ac.uk/HERITAGEPLUS

Informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udziela:

Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. Heritage Plus
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. 721 121 220

O programie Heritage Plus - podstawowe informacjeO programie Heritage Plus - podstawowe informacje

Wersja do druku