Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Prace programowe

Strategia Rozwoju Muzealnictwa stanowi całokształt działań programowych i opiniotwórczych podejmowanych pod kierunkiem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W jej tworzeniu współuczestniczą rozmaite grupy zawodowe i społeczności muzealników, poszczególne instytucje i kategorie muzeów, a także przedstawiciele administracji publicznej (organizatorów muzeów, a także administracji lokalnej i państwowej). Ponadto, w pracach nad Strategią uczestniczą przedstawiciele instytucji nauki i inne instytucje rozwoju wiedzy (np. społeczne i korporacyjne organizacje rozwoju wiedzy) oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego, wspierające rozwój muzeów, np. w zakresie promocji kolekcjonerstwa, edukacji obywatelskiej, rzecznictwa społecznego.

Celem Strategii jest uruchomienie i wsparcie merytoryczne procesu rozwoju muzeów, jako takich instytucji kultury pamięci, które kształtują polskie życie społeczne, kondycję moralną, kulturę intelektualną i artystyczną społeczeństwa, jego tożsamość wspólnotową, poziom wykształcenia i uwrażliwienia na wartości kultury humanistycznej. Strategia Rozwoju Muzealnictwa znajduje swoje odzwierciedlenie w programach prowadzonych przez NIMOZ, a także zmianach w muzealnictwie, stopniowo przeprowadzanych przez podmioty, które w jej tworzeniu biorą udział. Wnioski wynikające z prac nad Strategią dla muzealnictwa przyczyniają się do rozwoju zawodowego kadr muzealniczych i jednostek nadzorujących prace muzeów poprzez adekwatne przygotowanie programów kształcenia, a także zmian w zarządzaniu instytucjami muzealniczymi.

Raport "Strategia Rozwoju Muzealnictwa - założenia programowe"

.................................................................................................................................

Strategia prac programowychDebata „Czas muzeów?”

Jest instrumentem w pracy nad strategią rozwoju muzealnictwa w Polsce. Debaty „Czas muzeów?” prowadzone pod kierunkiem NIMOZ w 2012 roku to waży element dochodzenia do Strategii Rozwoju Muzealnictwa. „Czas muzeów?” to debata nad konkretnymi zagadnieniami, na zasadach społecznie otwartego forum wymiany myśli i opinii, integrującego różne ośrodki naukowe i kulturotwórcze. Rolę forum pełni Biuletyn Programowy NIMOZ, gdzie wokół poszczególnych zagadnień gromadzą się osoby z różnych środowisk.


Lista konwersatoriów odbytych w ramach debaty „Czas muzeów?”

Filmowe relacje z konwersatoriów na kanale NIMOZ youtube

Biuletyn Programowy

Biuletyn Programowy

Biuletyn Programowy NIMOZ to otwarte łamy, na których publikujemy prezentacje różnych stanowisk i zapis dyskusji. Jego rolą jest skupienie środowiska muzealniczego, specjalistów różnych dziedzin, naukowców, przedstawicieli administracji publicznej i innych zainteresowanych wokół konkretnych zagadnień, które w toku dyskusji będą przekładać się na wnioski i działania w ramach Strategii Rozwoju Muzealnictwa.

Czytaj więcej
Konwersatoria Programowe

Konwersatoria Programowe

Konwersatoria skupiają przedstawicieli środowiska muzealnego, naukowego i administracji publicznej wokół szczegółowych obszarów tematycznych wskazanych przez środowisko, w celu włączenia ich do prac programowych. Konwersatoria odbywają się cyklicznie i mają charakter otwarty.

Czytaj więcej