Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • ministrów lub kierowników urzędów centralnych,
 • rektorów szkół wyższych,
 • marszałków województw,
 • wojewodów,
 • władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną,
 • kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal posiada trzy stopnie:

 • I stopień - Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
 • II stopień - Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
 • III stopień - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania Medalu stopnia bezpośrednio niższego. Jedynie w przypadkach uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata można odstąpić od powyższego wymogu.

Minister podejmuje decyzję w oparciu o opinię Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis lub właściwego departamentu merytorycznego.

Kapituła działa w składzie:

 • przewodniczący Kapituły – Dyrektor Biura Ministra;
 • sekretarz Kapituły – główny specjalista w Biurze Ministra ds. patronatów i medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis;
 • członkowie Kapituły – Dyrektorzy albo Zastępcy Dyrektorów:
 • Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,
 • Departamentu Ochrony Zabytków,
 • Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,
 • Departamentu Mecenatu Państwa,
 • Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów,
 • Departamentu Współpracy z Zagranicą,
 • Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Posiedzenia Kapituły odbywają się zwykle w pierwszy lub ostatni wtorek miesiąca (w zależności od liczby złożonych wniosków).
Od decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przysługuje tryb odwoławczy.
Nadsyłana do Ministerstwa dokumentacja powinna składać się z:

 • pisma przewodniego zawierającego nazwiska kandydatów do medalu oraz termin planowanej uroczystości wręczenia przyznanych medali,
 • wniosku o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis (w jednym egzemplarzu drukowanym dwustronnie).
 • Wnioski powinny być przesłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż tydzień przed planowanym posiedzeniem Kapituły.
 • Przyznane medale wręcza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sekretarz stanu lub podsekretarze stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania stosownego zaproszenia na uroczystość wręczenia medali.
Jeśli wcześniej podjęte zobowiązania służbowe nie pozwalają żadnemu z członków kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udział w uroczystości wręczenia medali, medal wręcza w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego upoważniona przez niego osoba.

Więcej na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/odznaczenia/medal-zasluzony-kulturze---gloria-artis.php

Wersja do druku