Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Wykaz muzeów i zabytków budowlanych

Wykaz muzeów i zabytków budowlanych, w których wymagane jest stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej powstał w 1996 roku. Jego utworzenie odbyło się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

Wykaz tworzą obiekty wskazane przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie znajduje się w nim 742 muzea i inne zabytki budowlane. W tej drugiej grupie zdecydowanie przeważają zabytkowe obiekty sakralne.

Wnioskować o wpisanie lub zdjęcie muzeum lub obiektu zabytkowego z wykazu może właściciel lub zarządzający obiektem. Ponadto taki wniosek może złożyć Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Wnioski z uzasadnieniem kierowane są do Generalnego Konserwatora Zabytków. Analizę zasadności wniosku przeprowadza NIMOZ, który zbiera opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i na ich podstawie wypracowuje propozycje dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

Przejdź do wykazu...

Wersja do druku