Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Konferencje

Idee – konteksty – konotacje. Wokół domów historycznych

Idee – konteksty – konotacje. Wokół domów historycznych

Muzeum Pałac Herbsta, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi z przyjemnością zaprasza do udziału w konferencji „Idee – konteksty – konotacje. Wokół domów historycznych”, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2015 roku.

Międzynarodowa Konferencja NODEM 2014 w Warszawie w dniach 1-3 grudnia!

Międzynarodowa Konferencja NODEM 2014 w Warszawie w dniach 1-3 grudnia!

W dzisiejszych czasach tożsamość muzeum to coś znacznie więcej niż same zbiory. W dobie zwiększonego dostępu do kultury, wyjątkowej funkcji nabiera komunikacja treści muzealnych. Kontakt ze społecznościami i publicznością odbywa się już nie tylko w sposób tradycyjny, ale również poprzez wykorzystanie technologii informatycznych, Internetu, komputeryzacji i digitalizacji. To stanowi zarówno o większym zaangażowaniu publiczności, jak i wzmacnia potencjał edukacyjny instytucji muzealnych.

Relacja na żywo

Muzeum i Samorząd Terytorialny

Muzeum i Samorząd Terytorialny

Konferencja: Muzeum i Samorząd Terytorialny jest stałym forum wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami instytucji, zainteresowanych rozwojem muzeów i muzealnictwa. Stanowi ona oryginalny przykład instytucjonalizacji debaty i prac programowych dotyczących planowania zmian i kształtowania rozwoju jednego z sektorów życia publicznego w Polsce. Podczas V Kongresu Regionów w Świdnicy, będzie omawiany temat określenia miejsca muzeów w nowej rzeczywistości społecznej, ustrojowej i ekonomicznej.

Muzeum i Samorząd Terytorialny

Muzeum i Samorząd Terytorialny

5 grudnia w Sali Renesansowej Ratusza Miasta Poznania odbyła się Sesja inauguracyjna Konferencji; „Muzeum i Samorząd Terytorialny”. Według Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, współautora reform administracyjnych RP, a obecnie jednego z wiodących ekspertów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny będzie stałym forum wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami wszystkich zainteresowanych rozwojem muzeów podmiotów.

Wywiad z Jerzym Stępniem

Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki

Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki

Ogólnopolska konferencja naukowa

Problematyka prawna ochrony
zabytków i rynku sztuki

organizowana przez
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 24-25 października 2013 roku

Muzeum - twór wsobny, czy zasobny

Muzeum - twór wsobny, czy zasobny

Konferencja dotytcząca Strategii Rozwoju Muzealnictwa - w zakresie programowym: "Muzeum między państwem a rynkiem".

Problematyka konferencji koncentruje się na styku dwóch najistotniejszych sfer funkcjonowania instytucji muzeum we współczesnym świecie - ekonomii i kultury. Pierwsza z nich rządzi się prawami wolnego rynku, druga odwołuje się do pojęcia misji, dóbr kultury, dobra wspólnego. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem muzeów w tym kontekście przedstawione zostaną poprzez studia przypadków z obszaru polskiego muzealnictwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres: konferencja@ethnomuseum.pl

Fotografia – Narracje Muzealne

Fotografia – Narracje Muzealne

W dniach 14-15 października 2013 w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Fotografia – Narracje muzealne. Konferencja jest organizowana przez Fundację Archeologia Fotografii, we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w ramach debaty Czas muzeów?.

Międzynarodowa konferencja muzealna w Bydgoszczy

Międzynarodowa konferencja muzealna w Bydgoszczy

W dniach 9-11 września odbędzie się Konferencja naukowa pt. "Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji" Konferencja ta podejmować będzie problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

IV spotkanie grupy roboczej przedstawicieli muzeów uczelnianych

IV spotkanie grupy roboczej przedstawicieli muzeów uczelnianych

27 czerwca 2013 r. w Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyło się IV SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ PRZEDSTAWICIELI MUZEÓW UCZELNIANYCH, w którym wziął udział dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Wystąpienie Dyrektora Piotra Majewskiego dotyczyło źródeł pozyskiwania dotacji przez muzea akademickie.

Wersja do druku