Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Standardy, podręczniki, tutoriale

Wybrane przewodniki i opracowania z zakresu digitalizacji

Opracowanie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów:

„Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie” – raport przygotowany przez zespół ekspertów powołany przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów http://www.nimoz.pl/pobierz/472.html

„Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania” – raport z prac Grupy Ekspertów ds. Digitalizacji powołanej w ramach NIMOZ - http://www.nimoz.pl/pobierz/474.html

„Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych” – raport z prac Grupy Ekspertów ds. Digitalizacji powołanej w ramach NIMOZ -http://www.nimoz.pl/pobierz/475.html

Pozostałe opracowania:

Katalogi dobrych praktyk digitalizacji obiektów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych i materiału audiowizualnego (2011) - wytyczne niezbędne w procesie realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/programy/aktualne-programy/artyku%C5%82/2011/06/26/wieloletni-program-rz%C4%85dowy-kultura-

Digitalizacja piśmiennictwa / oprac. i red. Dariusz Paradowski. Warszawa 2010 http://www.bn.org.pl/download/document/1342175805.pdf

“Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation of Raster Image Master Files” – wytyczne Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative (2010) http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image-Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf

“Digitisation Guide. A simple guide to digitization for museums” http://emms.org.uk/swf/mmf/pdf/Digital/2009/Simple%20Guide%20to%20Digitisation.pdf oraz “Preservation and Sunstainability Guidelines for digital assets in museums” http://emms.org.uk/swf/mmf/pdf/Digital/2009/Digital%20Preservation%20Guide.pdf – przewodniki opracowane w ramach projektu Renaissance East Midlans (2009)

“Digitisation: Standards Landscape for European Museums, Archives, Libraries” – broszura przygotowana w ramach projektu ATHENA (2009) http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=435

Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego / pod red. Grzegorza Płoszajskiego. Warszawa 2008 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf

“Moving Theory Into Practice. Digital Imaging Tutorial” – przewodnik opracowany przez Cornell University Library (2003) http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/contents.html

Opracowania niedostępne w wersji elektronicznej:

•Biblioteki cyfrowe / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. Warszawa 2012

• Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji / pod red. Tomasza Filipa. Kraków 2011

• Cyfrowy świat dokumentu: wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa / pod red. Henryka Hollendra. Warszawa 2011

• Informatyka w historii sztuki: stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii / pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej. Wrocław 2009

• Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach / pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej. Wrocław 2008

Pamięć fotografii. Digitalizacja w Narodowym Archiwum Cyfrowym

Na czym polega digitalizacja? Animacja przygotowana przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w przystępny sposób opisuje ten skomplikowany proces.

Lektor: Grzegorz Kwiecień
Scenariusz: Bartłomiej Kuczyński
Realizacja: Piotr Kornobis
Rysunki: Marcelina Jarnuszkiewicz
Animacja: Maciej Białobrzeski
Dźwięk: Franciszek Kozłowski

www.nac.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wersja do druku