Wykaz studiów z zakresu muzealnictwa i ochrony zbiorów 2017/2018 - PDF

 Przedstawiamy Państwu zaktualizowaną bazę danych o różnych kategoriach studiów oferowanych przez polskie uczelnie w roku akademickim 2017/2018 muzealnikom i osobom związanym z muzealnictwem. Baza ta ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest jej celem ocena projektów realizowanych przez uczelnie. Ocena ta należy do środowiska akademickiego i samych uczestników studiów. Uważamy naszą bazę za otwartą, dlatego też prosimy Państwa o uwagi oraz informacje o innych kierunkach i uczelniach oferujących edukację w zakresie muzealnictwa i dziedzin z pracą muzealników związanych.