Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Muzea kościelne wobec nowych wyzwań

Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP uprzejmie informuje, że we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje konferencję „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”. Jest to pierwsza tego typu konferencja w historii muzealnictwa polskiego i kościelnego.

Konferencja adresowana jest do pracowników muzeów kościelnych i państwowych, badaczy-muzealników, kulturoznawców i historyków sztuki. Organizatorzy zapraszają do dyskusji nad funkcją muzeów kościelnych w zmieniającej się rzeczywistości. Co zrobić, aby muzea nie były „składnicami”, ale stały się miejscem świadomości, dyskusji, polemiki na tematy społecznych przeobrażeń. Jak przeobrazić nasze muzea, nie zatracając ich charakteru, by przyciągnąć widzów współczesnych i przyszłych. Jak poszerzać krąg zwiedzających. Jak poznawać ich potrzeby i oczekiwania. Jak wprowadzić zmiany metodologiczno-organizacyjne, by muzea odegrały większą rolę edukacyjną w społeczeństwie? Jak wykorzystywać w muzeach nowoczesne technologie – w ekspozycji, promocji, edukacji, w inwentaryzacji, jak i dokumentacji. Jak pozyskać i wdrożyć fundusze europejskie w muzeach? To niektóre z pytań, które stają przed uczestnikami konferencji.

Konferencja odbędzie się w Mszczonowie (koło Grójca), w dniach 18 – 20 października 2017 r. (środa – piątek).

Komitet Programowy Konferencji:

  • s. dr Natanaela Wiesława Błażejczyk, konsultant Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony zabytków sakralnych, sekretarz Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski,
  • Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • ks. prof. dr hab. bp. Michał Janocha, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski,
  • dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (przewodniczący Komitetu Programowego),
  • ks. dr Mirosław Nowak, Dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej,
  • ks. Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu,
  • dr Beata Skrzydlewska, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW (Katedra Muzeologii).

Cele konferencji:

1. Podjęcie współpracy z muzeami państwowymi, integracja osób pracujących w jednej branży.
2. Wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusja nad wspólnymi zadaniami i projektami.
3. Poszukiwanie kierunków współpracy i rozwoju muzeów oraz sposobów rozwiązywania problemów finansowania placówek.
4. Udostępnianie, eksponowanie, przechowywanie, konserwowanie i opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych.
5. Prezentacja muzeów kościelnych.

Zgłoszenia wraz z podanym tematem referatu i streszczeniem (do 1000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: RPasieczny@nimoz.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów wystąpień, referatów i prezentacji.

Muzea kościelne wobec nowych wyzwań - konferencja

  1. 1.  Zgłoszenie udziału w konferencji pobierz
Wersja do druku