Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce -  V edycja

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce - V edycja

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na cykl prelekcji "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce".

Czytaj więcej

 

 

Trwają prace nad projektem Polska Cyfrowa

Trwają prace nad projektem Polska Cyfrowa

Na posiedzeniu Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które odbyło się w dniach 3-4 września b.r. w Łodzi, zaprezentowane zostały założenia projektu Polska Cyfrowa dla muzeów. Rada wyraziła pozytywną opinię na temat założeń projektu, przedstawionych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Czytaj więcej
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 ogłoszone!

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 ogłoszone!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska ogłosiła programy MKiDN na rok 2015.

Czytaj więcej

 

 

Międzynarodowa Konferencja NODEM 2014 w Warszawie w dniach 1-3 grudnia!

Międzynarodowa Konferencja NODEM 2014 w Warszawie w dniach 1-3 grudnia!

W dzisiejszych czasach tożsamość muzeum to coś znacznie więcej niż same zbiory. W dobie zwiększonego dostępu do kultury, wyjątkowej funkcji nabiera komunikacja treści muzealnych. Kontakt ze społecznościami i publicznością odbywa się już nie tylko w sposób tradycyjny, ale również poprzez wykorzystanie technologii informatycznych, Internetu, komputeryzacji i digitalizacji. To stanowi zarówno o większym zaangażowaniu publiczności, jak i wzmacnia potencjał edukacyjny instytucji muzealnych.

Czytaj więcej
Nowa ekspozycja stała w Muzeum Śląska Opolskiego

Nowa ekspozycja stała w Muzeum Śląska Opolskiego

Programy MKiDN

Uroczystym otwarciem w dniu 17 września zakończyły się prace nad nową wystawą stałą w Muzeum Śląska Opolskiego dofinansowaną w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Ekspozycja „Etnografia Opolszczyzny – tradycja i zmiana” ukazuje zjawiska zetknięcia się „dawnych” i „nowych” mieszkańców tego regionu w kontekście przemian, jakie nastąpiły na tym terenie po II wojnie światowej.

Czytaj więcej

 

 

ABC ochrony muzeów skansenowskich

ABC ochrony muzeów skansenowskich

Pomimo przeprowadzenia znacznych inwestycji i zmian organizacyjnych, nadal w zakresie bezpieczeństwa skansenów jest wiele do zrobienia. Uporządkowania wymaga dokumentacja organizacyjno-ochronna i pomocnicza oraz ewidencja zabytków. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwpożarowej konieczne jest kontynuowanie rozbudowy i modernizacji systemów wykrywających, gaszących i innych urządzeń wymaganych w ochronie przeciwpożarowej, stałe
szkolenie personelu dozoru zagród, chałup, ekspozycji czasowych, imprez plenerowych oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich pracy.

Czytaj więcej
35. edycja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2014

35. edycja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2014

Już po raz trzydziesty piąty zorganizowana zostanie edycja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA. Edycja ta ma szansę stać się wydarzeniem szczególnym – jej uroczysta gala ma się odbyć w czasie trwania obrad I Kongresu Muzealników Polskich, zaplanowanego na kwiecień 2015 roku. W przeprowadzeniu konkursu, a zwłaszcza w przygotowaniu jego uroczystej gali, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów współpracował będzie z Narodowym Centrum Kultury.

Czytaj więcej

 

 

Nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowy akt wykonawczy od 1 stycznia 2015 r. zastąpi obecne rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1528).

Czytaj więcej